مطالب مرتبط با کلید واژه

از دیروز تا امروز


سیدجعفر شهیدی

سیدجعفر شهیدی

‌‌دکتر سیدجعفر شهیدی  در سال ۱۲۹۷ش. در بروجرد چشم به جهان گشود. تحصیلات دورۀ ابتدایی و بخشی از متوسطه را در زادگاهش گذراند و در تهران آن را به پایان برد. سپس به فراگرفتن ادبیات عرب و مقدمات علوم دینی پرداخت ...