مطالب مرتبط با کلید واژه

منتخب اخلاق ناصری


جلال‌الدین همایی

جلال‌الدین همایی

استاد جلال‌الدین همایی در ۱۳ دی‌ماه ۱۲۷۸ش. در اصفهان زاده شد. پدرش، میرزا ابوالقاسم محمدنصیر، متخلص به «طرب» و پدربزرگش، محمدرضا قلی‌خان، متخلص به «هما» و معروف به همای شیرازی بود که از سال ۱۲۵۹ق. در اصفهان ساکن شده بود. ...