مطالب مرتبط با کلید واژه

سیدعبدالله انوار


سیدعبدالله انوار

سیدعبدالله انوار

استاد سیدعبدالله انوار در سال ۱۳۰۳ در تهران چشم به جهان گشود. پدرش، سیدیعقوب انوار شیرازی، از فعّالان مشروطه‌خواه و نمایندۀ مجلس بود. تحصیلات ابتدایی را در مدرسۀ سیروس آغاز کرد و هم‌زمان زیر نظر پدر به یادگیری صرف و نحو عربی و ...