مطالب مرتبط با کلید واژه

بهرام پروین گنابادی


آموزش‌های ادبی، فرهنگی و هنری

۱. این دوره‌ها به صورت کوتاه‌مدت و برای همۀ مخاطبان به تفکیک ایرانی و غیرایرانی (دارای ویزای اقامت یا تحصیلی) برگزار می‌شود. غیرایرانیان اطلاعات بیشتر در خصوص نوع ویزا را از طریق همین سایت می‌توانند دریافت کنند. ۲. نام‌نویسی فقط به ...