مطالب مرتبط با کلید واژه

ضیاء قاسمیدورۀ عالی ادبیات فارسی، فرهنگ و هنرهای ایرانی

آموزش‌های مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران به کلاس‌های زبان فارسی محدود نمی‌شود و این مؤسسه در زمینه‌های دیگری نیز کلاس‌هایی برگزار می‌کند. بخشی از این کلاس‌ها اختصاص به دورۀ عالی ادبیات، فرهنگ و هنرهای ایرانی دارد. ...

دکتر ضیاء قاسمی

نام سِمت شمارۀ تماس مستقیم/ داخلی رایانامه   آقای دکتر ضیاء قاسمی مدرس، کارشناس مسئول آموزش‌های تخصصی آزاد مستقیم: ۰۰۹۸-۲۱-۲۲۷۱۷۱۲۰ داخلی: ۲۴۳, ۲۰۵ ziyaghasemi[AT]ut.ac.ir   خانم شیما صافی shima.safi[AT]ut.ac.ir