مطالب مرتبط با کلید واژه

تفسیر سوره یوسف


کتاب‌خانۀ نُسَخ خطی

این بخش دارای ۳۵۶ نسخۀ خطی است که به صورت دیجیتالی آمادۀ بهره‌برداری است. کتاب‌های این مجموعه که بیشتر آنها متعلق به علامه دهخداست، شامل موضوعات مختلف از جمله ادبیات، فقه و اصول، عرفان، حدیث، تفسیر، ادعیه، علوم قرآن، جغرافیا، ...