مطالب مرتبط با کلید واژه

باستانی پاریزی


مؤلفان لغت‌نامۀ دهخدا

دهخدا، علی‌اکبر (۸۱۲۵/ ۹۱۲۵ – ۱۳۳۴) بنیان‌گذار لغت‌نامۀ دهخدا تألیف مدخل‌های آ – اثبات (با همکاری ابوالحسن شعرانی، پرویز ناتل خانلری، محمد معین، احمد بهمنیار) نظارت بر تألیف مدخل‌های اثبات – اسید / پ – پوده‌کباب / ث – ثییه / ح – حاصل / حاصل – حب‌النیل / ...

باستانی پاریزی، محمّدابراهیم

دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی در ۳ دی‌ماه ۱۳۰۴ در پاریز، از توابع سیرجان، چشم به جهان گشود. تحصیلات دورۀ ابتدایی را تا کلاس پنجم در پاریز گذراند و برای کلاس ششم در سال ۱۳۱۶ روانۀ سیرجان شد. دورۀ متوسطه را ...