مطالب مرتبط با کلید واژه

موزه (گنجینه) دهخدا


امکانات آموزشی مؤسسۀ دهخدا

مؤسسۀ دهخدا علاوه‌ بر خوابگاه، امکاناتی مانند کتاب‌فروشی، آزمایشگاه زبان، کتاب‌خانه‌ها، سالن کنفرانس، رستوران و کافه‌تریا را فراهم کرده است. کلاس‌های درس آموزش زبان مؤسسۀ دهخدا آزمایشگاه زبان مؤسسۀ دهخدا کتاب‌فروشی مؤسسۀ دهخدا کتاب‌خانۀ دکتر سیّد جعفر شهیدی سایر امکانات آموزشی مؤسسه کلاس‌های درس آموزش زبان ...