مطالب مرتبط با کلید واژه

کلاس‌های درس آموزش زبان مؤسسۀ دهخدا


امکانات آموزشی مؤسسۀ دهخدا

مؤسسۀ دهخدا علاوه‌ بر خوابگاه، امکاناتی مانند کتاب‌فروشی، آزمایشگاه زبان، کتابخانه‌ها، سالن کنفرانس، رستوران و کافه تریا را فراهم کرده است. کلاس‌های درس آموزش زبان مؤسسۀ دهخدا آزمایشگاه زبان مؤسسۀ دهخدا کتاب‌فروشی مؤسسۀ دهخدا کتابخانۀ دکتر سیّد جعفر شهیدی کلاس‌های درس آموزش زبان مؤسسۀ دهخدا   ظرفیت: ...