مطالب مرتبط با کلید واژه

سامانه تحت وب لغت‌نامۀ دهخدا


فعالیت‌ها و آثار

فعالیت‌ها تألیف لغت‌نامۀ بزرگ فارسی ایجاد بانک اطلاعاتی از واژگان و شواهد آنها (پیکرۀ رایانه‌ای) پذیرش نیروی انسانی و آموزش آنان برای تألیف لغت‌نامۀ بزرگ فارسی برگزاری جلسات تألیفی حروف‌چینی (امور چاپ) فعالیت‌های فوق‌برنامه – برپایی همایش‌ها و بزرگ‌داشت‌ها سامانۀ تحت وب لغت‌نامۀ دهخدا برنامۀ کاربردی تلفن همراه ...