مطالب مرتبط با کلید واژه

سیدعلی موسوی بهبهانی


هیئت مقابله

هیئت مقابله چند تن از مؤلفان باسابقه‌ بودند که بخش‌های تألیف‌شده توسط دیگر مؤلفان را بازبینی و ویرایش می‌کردند. هیئت مقابله این افراد بودند: محمد پروین گنابادی، سیدجعفر شهیدی، سیدمحمد دبیرسیاقی، علینقی منزوی، سیدعلی موسوی بهبهانی، عباس دیوشلی   محمد پروین گنابادی سیدجعفر شهیدی سیدمحمد ...

سیدعلی موسوی بهبهانی

سیدعلی موسوی بهبهانی

دکتر سیدعلی مدرس موسوی بهبهانی در آذرماه ۱۳۰۵ در بهبهان چشم به جهان گشود. پدرش، سیدمحمدحسین روحانی بود و پدربزرگش لقب ناظم‌الشریعه داشت. در پنج‌سالگی به مکتب‌خانه رفت و در مدارس دینی در زادگاهش به تحصیل ادامه داد. در سال ...