مطالب مرتبط با کلید واژه

ثبت‌نام آموزش زبان فارسی


متقاضیان زبان فارسی

نام‌نویسی برای دوره‌های آموزش زبان فارسی متقاضیان زبان فارسی لطفاً ابتدا اطلاعات زیر را با دقت بخوانید تا از گروه خود مطلع شوید و سپس برای نام‌نویسی در دوره‌های آموزش زبان فارسی مؤسسۀ دهخدا اقدام کنید. متقاضیان زبان فارسی که مایل به ...

خدمات اداری فارسی‌آموزان

* بخش امور کنسولی دانشجویان نام‌نویسی شما در مؤسسۀ دهخدا از اتاق شمارۀ ۶۹ آغاز می‌شود. در این اتاق باید گذرنامه و شمارۀ نام‌نویسی چهاررقمی خود را ارائه دهید. همکار ما مدارک شما را در اینجا بررسی می‌کند و در صورت ...