مطالب مرتبط با کلید واژه

شهریۀ آموزشی دوره‌های فارسی


شهریه و قوانین آن

شهریۀ دوره‌های آموزش زبان فارسی و قوانین پرداخت شهریه شهریۀ دوره‌های الفبای فارسی، دوره‌های آموزش زبان فارسی دو، سه و پنج‌ روز در هفته و نیز دوره‌های عالی ادبیات فارسی به شرح زیر است: توجه: ۱ یورو تقریباً معادل ۳۱۶,۷۰۰ ریال است.  دوره‌های ...