مطالب مرتبط با کلید واژه

تقویم آموزشی دوره‌های فارسی


تقویم آموزش زبان فارسی

مؤسسۀ دهخدا در حال حاضر فقط دوره‌های ۵ روز در هفته ارائه می‌دهد. تاریخ شروع دوره‌های آموزش زبان فارسی شامل الفبای فارسی، دوره‌های دو روز در هفته، سه روز در هفته و پنج‌ روز در هفته به شرح زیر است: ۱. دورۀ ...