مطالب مرتبط با کلید واژه

دوره‌های مجازی آموزش فارسی


تقویم آموزش زبان فارسی

مؤسسۀ دهخدا در حال حاضر فقط دوره‌های ۵ روز در هفته ارائه می‌دهد. تاریخ شروع دوره‌های آموزش زبان فارسی شامل الفبای فارسی، دوره‌های دو روز در هفته، سه روز در هفته و پنج‌ روز در هفته به شرح زیر است: ۱. دورۀ ...

شهریه و سیاست‌های آن

شهریۀ دوره‌های آموزش زبان فارسی و قوانین پرداخت شهریه شهریۀ دوره‌های الفبای فارسی، دوره‌های آموزش زبان فارسی دو، سه و پنج‌ روز در هفته و نیز دوره‌های عالی ادبیات فارسی به شرح زیر است: توجه: ۱ یورو تقریباً معادل ۳۱۶.۷۰۰ ریال است.  دوره‌های ...

دوره‌های آموزشی زبان فارسی (به غیرفارسی‌زبانان)

دوره‌های آموزش مجازی، حضوری و خصوصی   دوره‌های مجازی آموزش فارسی مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران از سال ۱۳۶۸ تا پایان ۱۳۹۸ دوره‌های فارسی را صرفاً به‌صورت حضوری به بیش از ۲۳۰۰۰ دانشجو ارائه داده است. مؤسسۀ دهخدا از سال ۱۳۹۹ ...