مطالب مرتبط با کلید واژه

دوره‌های برخط فارسی


تقویم آموزش زبان فارسی

مؤسسۀ دهخدا در حال حاضر فقط دوره‌های ۵ روز در هفته ارائه می‌دهد. تاریخ شروع دوره‌های آموزش زبان فارسی شامل الفبای فارسی، دوره‌های دو روز در هفته، سه روز در هفته و پنج‌ روز در هفته به شرح زیر است: ۱. دورۀ ...

متقاضیان زبان فارسی

نام‌نویسی برای دوره‌های آموزش زبان فارسی متقاضیان زبان فارسی لطفاً ابتدا اطلاعات زیر را با دقت بخوانید تا از گروه خود مطلع شوید و سپس برای نام‌نویسی در دوره‌های آموزش زبان فارسی مؤسسۀ دهخدا اقدام کنید. متقاضیان زبان فارسی که مایل به ...

شهریه و قوانین آن

شهریۀ دوره‌های آموزش زبان فارسی و قوانین پرداخت شهریه شهریۀ دوره‌های الفبای فارسی، دوره‌های آموزش زبان فارسی دو، سه و پنج‌ روز در هفته و نیز دوره‌های عالی ادبیات فارسی به شرح زیر است: توجه: با توجه به نوسانات نرخ ارز، در حال ...

دوره‌های آموزشی زبان فارسی (به غیرفارسی‌زبانان)

دوره‌های آموزش مَجازی، حضوری و خصوصی در این دوره، مهارت‌های زبان فارسی، مانند نوشتن فارسی، صحبت کردن فارسی، شنیدن فارسی و خواندن فارسی، یادگیری واژه و دستور زبان فارسی آموزش داده می‌شود.   دوره‌های مَجازی آموزش فارسی مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران ...