مطالب مرتبط با کلید واژه

دوره‌های برخط فارسی


تقویم آموزش زبان فارسی

مؤسسۀ دهخدا در حال حاضر فقط دوره‌های ۵ روز در هفته ارائه می‌دهد. تاریخ شروع دوره‌های آموزش زبان فارسی شامل الفبای فارسی، دوره‌های دو روز در هفته، سه روز در هفته و پنج‌ روز در هفته به شرح زیر است: ۱. دورۀ ...

متقاضیان زبان فارسی

نام‌نویسی برای دوره‌های آموزش زبان فارسی متقاضیان زبان فارسی لطفاً ابتدا اطلاعات زیر را با دقت بخوانید تا از گروه خود مطلع شوید و سپس برای نام‌نویسی در دوره‌های آموزش زبان فارسی مؤسسۀ دهخدا اقدام کنید. متقاضیان زبان فارسی که مایل به ...

شهریه و سیاست‌های آن

شهریۀ دوره‌های آموزش زبان فارسی و قوانین پرداخت شهریه شهریۀ دوره‌های الفبای فارسی، دوره‌های آموزش زبان فارسی دو، سه و پنج‌ روز در هفته و نیز دوره‌های عالی ادبیات فارسی به شرح زیر است: توجه: ۱ یورو تقریباً معادل ۳۱۶.۷۰۰ ریال است.  دوره‌های ...

دوره‌های آموزشی زبان فارسی (به غیرفارسی‌زبانان)

دوره‌های آموزش مجازی، حضوری و خصوصی   دوره‌های مجازی آموزش فارسی مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران از سال ۱۳۶۸ تا پایان ۱۳۹۸ دوره‌های فارسی را صرفاً به‌صورت حضوری به بیش از ۲۳۰۰۰ دانشجو ارائه داده است. مؤسسۀ دهخدا از سال ۱۳۹۹ ...