مطالب مرتبط با کلید واژه

تالیف لغت نامه


کمک‌های داوطلبانه

به نام خدا   یاریگر گرامی موجودیت هفتاد و چند سالۀ مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا وامدار نیک‌اندیشی، فداکاری و سخاوت بزرگ‌مردانی است که هریک اوراق زرّینی را به تاریخ علم و فرهنگ این سرزمین افزوده‌اند. برخی با دانش خود، برخی با تدبیر خود، برخی ...