مطالب مرتبط با کلید واژه

برنامه کاربردی تلفن همراه فرهنگ متوسط دهخدا


فعالیت‌ها و آثار

فعالیت‌ها تألیف لغت‌نامۀ بزرگ فارسی ایجاد بانک اطلاعاتی از واژگان و شواهد آنها (پیکرۀ رایانه‌ای) پذیرش نیروی انسانی و آموزش آنان برای تألیف لغت‌نامۀ بزرگ فارسی برگزاری جلسات تألیفی حروف‌چینی (امور چاپ) فعالیت‌های فوق‌برنامه – برپایی همایش‌ها و بزرگ‌داشت‌ها سامانۀ تحت وب لغت‌نامۀ دهخدا برنامۀ کاربردی تلفن همراه ...

سامانه‌های الکترونیکی

لغت‌نامۀ فارسی ‌          سامانۀ تحت وب لغت‌نامۀ دهخدا  این سامانه تنها مرجع رسمی نشر برخط (آنلاین) لغت‌نامۀ دهخداست که امکان جست‌وجوی بیش از ۳۴۰ هزار مدخل‌ و معنی‌ موجود در این لغت‌نامه را به کاربران می‌دهد. برای استفاده از این خدمت، به جست‌وجوی لغت‌نامه مراجعه ...