مطالب مرتبط با کلید واژه

آموزش برخط الفبای فارسی


سامانه‌های الکترونیکی

لغت‌نامۀ فارسی ‌          سامانۀ تحت وب لغت‌نامۀ دهخدا  این سامانه تنها مرجع رسمی نشر برخط (آنلاین) لغت‌نامۀ دهخداست که امکان جست‌وجوی بیش از ۳۴۰ هزار مدخل‌ و معنی‌ موجود در این لغت‌نامه را به کاربران می‌دهد. برای استفاده از این خدمت، به جست‌وجوی لغت‌نامه مراجعه ...