مطالب مرتبط با کلید واژه

سامانه تحت وب لغت‌نامه دهخدا


سامانه‌های الکترونیکی

لغت‌نامه فارسی ‌          سامانه تحت وب لغت‌نامه دهخدا  این سامانه تنها مرجع رسمی نشر برخط لغت‌نامه دهخداست که امکان جستجوی بیش از ۳۴۰ هزار مدخل‌ها و معنی‌های موجود در این لغت‌نامه را به کاربران می‌دهد. برای استفاده از این خدمت، به جستجوی لغت‌نامه مراجعه ...