مطالب مرتبط با کلید واژه

فرانسه


نمایندگی‌ها

نمایندگی ژاپن: شرکت کیمیا (نام سابق: شرکت گنزا) وب‌گاه: https://www.kimiya-online.com رویدادها: فراخوان نام نویسی پنجمین دوره آموزش زبان فارسی در کشور ژاپن فراخوان نام‌نویسی چهارمین دورهٔ آموزش زبان فارسی در کشور ژاپن سمینار آنلاین "تاریخچۀ زبان فارسی در ژاپن" فراخوان نام‌نویسی سومین دورهٔ آموزش زبان فارسی در ...