مطالب مرتبط با کلید واژه

سعدی


دوره‌های آموزشی فارسی

دوره‌های آموزش مجازی، حضوری و خصوصی دوره‌های مجازی آموزش فارسی مرکز بین‌المللی آموزش فارسی دانشگاه تهران از سال ۱۳۶۸ تا پایان ۱۳۹۸ دوره‌های فارسی را صرفاً به‌صورت حضوری به بیش از ۲۳۰۰۰ دانشجو ارائه داده است. مؤسسه دهخدا از سال ۱۳۹۹ به ...