مطالب مرتبط با کلید واژه

موسسه دهخدامؤلفان لغت‌نامۀ بزرگ فارسی

   سید جعفر شهیدی سید محمد دبیرسیاقی رسول شایسته               غلامرضا ستوده عباس دیوشلی حسن احمدی گیوی             سعید نجفی اسداللهی جواد درهمی حسن انوری             اکرم سلطانی ایرج مهرکی ایرج شهبازی             پگاه خدیش عبدالرضا قریشی مریم میر شمسی               مهری جلیلی جلال بهروز صفرزاده     لازم به یادآوری است که گروهی از فارغ التحصیلان دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی نیز در تالیف لغت‌نامهٔ بزرگ ...

نمایندگی‌ها

نمایندگی ژاپن: شرکت گنزا           تأسیس نمایندگی مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی مؤسسۀ دهخدا در کشور ژاپن نمایندگی فرانسه: مؤسسۀ ملل نمایندگی ارمنستان: دانشگاه ایروان