مطالب مرتبط با کلید واژه

مرکز بین ‌المللی آموزش زبان فارسی


تاریخچه

  تاریخچهٔ مؤسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی         تاریخچهٔ سازمان/ مؤسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا پس از تصویب طرح چاپ لغت‌نامۀ دهخدا توسط مجلس شورای ملّی در زمستان سال ۱۳۲۴، سازمان لغت‌نامهٔ دهخدا در خانۀ دهخدا در خیابان ایرانشهر تهران تأسیس شد. دوسه اتاق از این خانه به ...

مدیریت و همکاران اداری و ستادی

                     نام و سِمت - رایانامه     شمارۀ تماس      نام و سِمت - رایانامه شمارۀ تماس خانم دکتر حمیرا زمردی ریاست مؤسسه و مرکز zomorrodi[AT]ut.ac.ir مستقیم: ۲۲۷۰۱۰۵۸ داخلی: ۲۰۰ آقای عباس پهلوانی معاون اجرایی مؤسسه و مرکز مستقیم: ۲۲۷۱۱۸۰۰ داخلی: ۲۶۲ آقای دکتر هادی ویسی معاون علمی مؤسسه و مرکز h.veisi[AT]ut.ac.ir مستقیم: ۲۲۷۳۱۴۷۷ داخلی: ۲۴۸ آقای مهدی تجلی  مدیر روابط عمومی و بین‌الملل  mtajalli[AT]ut.ac.ir مستقیم: ...

همکاران بخش تألیف

نام و سِمت - رایانامه شمارۀ تماس نام و سِمت - رایانامه شمارۀ تماس آقای دکتر ایرج شهبازی مؤلف و عضو هیئت علمی مؤسسه و مرکز داخلی: ۲۰۹ خانم دکتر پگاه خدیش مؤلف و عضو هیئت علمی مؤسسه و مرکز pkhadish[AT]ut.ac.ir داخلی: ۲۳۲ خانم رکسانا نصیری کارشناس بخش تألیف، کارشناس انتشارات مؤسسه و مرکز nasiri[AT]ut.ac.ir داخلی: ۲۳۰ خانم ...

همکاران بخش آموزش

    نام سِمت شمارۀ تماس مستقیم/ داخلی رایانامه خانم دکتر حمیرا زمردی رئیس مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی ‌۰۰۹۸-۲۱-۲۲۷۰۱۰۵۸ zomorrodi[AT]ut.ac.ir آقای عباس پهلوانی معاون اجرایی مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی ۰۰۹۸-۲۱-۲۲۷۱۱۸۰۰    آقای دکتر هادی ویسی معاون علمی مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا و مرکز بین‌المللی ...

بازنشستگان

اسامی همکاران بازنشستۀ مؤسسۀ دهخدا از سال ۱۳۵۰ تا کنون نام سمت آقای رسول ابوعلی‌زاده کتابدار آقای سعید سعیدی مسئول امور دفتری آقای مجتبایی مسئول دفتر ریاست آقای بصیری متصدی نشریات آقای ستار علی‌بابایی حسابدار آقای قنبرعلی سمیعی امور عمومی. ایشان در سال ۱۳۶۳ به فیض شهادت رسیدند. آقای حبیب جوادی امور عمومی آقای رمضان شفیعی امور عمومی آقای محمداسماعیل فرهادی متصدی ...

بنیاد حامیان

معرفی بنیاد حامیان مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا در سال ۱۳۹۶ به همت جمعی از اندیشمندان و چهره‌های برجستۀ زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ و هنر ایران‌زمین تأسیس شد. مهم‌ترین اهداف (مطابق اساس‌نامه) - حمایت از تسریع در تألیف و تدوین لغت‌نامۀ بزرگ فارسی ...

فرامرز افشارفرد

  پیشینۀ شغلی  فارغ التحصیل فوق ممتاز انجمن خوشنویسان ایران.  کارشناس ارشد رشته خوشنویسی خط نستعلیق و شکسته نستعلیق.  عضو رسمی انجمن خوشنویسان ایران.  مدیر مسئول و مدرس آموزشگاه آزاد خوشنویسی درین ( Durrin ) .  مدرس خوشنویسی خط تحریری، خط نستعلیق و خط، شکسته نستعلیق.  بیش ...