مطالب مرتبط با کلید واژه

مرکز بین ‌المللی آموزش زبان فارسی


تاریخچه

  تاریخچهٔ مؤسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی         تاریخچهٔ سازمان/ مؤسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا پس از تصویب طرح چاپ لغت‌نامۀ دهخدا توسط مجلس شورای ملّی در زمستان سال ۱۳۲۴، سازمان لغت‌نامهٔ دهخدا در خانۀ دهخدا در خیابان ایرانشهر تهران تأسیس شد. دوسه اتاق از این خانه به ...

همکاران بخش تألیف

اعضای گروه فرهنگ‌نویسان شمارۀ تماس - رایانامه     استاد بهروز صفرزاده - سرپرست  کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، ویراستار، مدرس درس‌های ویرایش، واژه‌شناسی و  ترجمۀ ادبی انگلیسی - فارسی   ۲۲۷۳۱۴۷۳ - داخلی ۲۱۳      behruz214@yahoo.com   حمیده آزاد (کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر شریف، کارشناسی ارشد ادبیات پایداری ...

همکاران بخش آموزش

    نام سِمت شمارۀ تماس مستقیم/ داخلی رایانامه خانم دکتر حمیرا زمردی رئیس مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی ‌۰۰۹۸-۲۱-۲۲۷۰۱۰۵۸ zomorrodi[AT]ut.ac.ir آقای دکتر علی شهیدی معاونت علمی و مشاور بین‌الملل مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی ۰۰۹۸-۲۱-۲۲۷۳۱۴۷۳ داخلی: ۲۴۸ alishahidi[AT]ut.ac.ir آقای دکتر ضیاء قاسمی مدرس، کارشناس مسئول ...

بازنشستگان

اسامی همکاران بازنشستۀ مؤسسۀ دهخدا از سال ۱۳۵۰ تا کنون نام سمت آقای رسول ابوعلی‌زاده کتابدار آقای سعید سعیدی مسئول امور دفتری آقای مجتبایی مسئول دفتر ریاست آقای بصیری متصدی نشریات آقای ستار علی‌بابایی حسابدار آقای قنبرعلی سمیعی امور عمومی. ایشان در سال ۱۳۶۳ به فیض شهادت رسیدند. آقای حبیب جوادی امور عمومی آقای رمضان شفیعی امور عمومی آقای محمداسماعیل فرهادی متصدی ...

بنیاد حامیان

معرفی بنیاد حامیان مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا در سال ۱۳۹۶ به همت جمعی از اندیشمندان و چهره‌های برجستۀ زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ و هنر ایران‌زمین تأسیس شد. مهم‌ترین اهداف (مطابق اساس‌نامه) - حمایت از تسریع در تألیف و تدوین لغت‌نامۀ بزرگ فارسی ...

کمک‌های داوطلبانه

به نام خدا   یاریگر گرامی موجودیت هفتاد و چند سالۀ مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا وامدار نیک‌اندیشی، فداکاری و سخاوت بزرگ‌مردانی است که هریک اوراق زرّینی را به تاریخ علم و فرهنگ این سرزمین افزوده‌اند. برخی با دانش خود، برخی با تدبیر خود، برخی ...

دکتر حمید عابدیها

  کارنامک: گزارش فعالیت‌های علمی، فرهنگی و اجرایی دکتر حمید عابدیها حمید عابدیها، متولد ۱۳۵۷ پس از قبولی در دوره کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین در سال ۱۳۷۶ و نیز به عنوان دانشجوی مهمان در ...

امور عمومی (خدمات، تاسیسات، انتظامات)

امور عمومی خانم لیلا مؤدب  آبدارخانه طبقه سوم داخلی: ۲۳۳ آقای هادی کریمی آبدارخانه طبقه چهارم داخلی: ۲۰۸   آقای سعید اسکندری   آبدارخانه طبقه اول داخلی: ۲۰۷ آقای محمود راود آبدارخانه طبقه دوم داخلی: ۲۱۷   آقای داوود عزیزی   آبدارخانه گنجینه داخلی: ۲۵۲       حفاظت فیزیکی (انتظامات) آقای رضا جعفری‌ساران مستقیم: ۲۲۷۳۱۴۷۵ داخلی: ۲۰۱ آقای محمدرضا قلم خانی مستقیم: ۲۲۷۳۱۴۷۵ داخلی: ۲۰۱ آقای عزیزی مستقیم: ۲۲۷۳۱۴۷۵ داخلی: ۲۰۱ آقای محسن مومنی فرد مستقیم: ...