مطالب مرتبط با کلید واژه

مولفان لغت نامه دهخدا


معرفی لغت‌نامۀ بزرگ فارسی

در سال‌های پایانی تألیف لغت‌نامۀ دهخدا (۱۳۵۵ - ۱۳۵۹)، هنگامی که جزوات پایانی آن در حال تألیف بود و کار چاپ لغت‌نامه سروسامان گرفته بود، دکتر سیدمحمد دبیرسیاقی در راستای وصیت زنده‌یاد دهخدا و اهداف مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا، طرح تألیف ...

مؤلفان و همکاران لغت‌نامۀ دهخدا

  علامه علی‌اکبر دهخدا بنیان‌گذار لغت‌نامۀ دهخدا مؤلفان لغت‌نامۀ دهخدا همیاران تألیف لغت‌نامۀ دهخدا     هیئت پنج‌نفری تدوین و چاپ لغت‌نامۀ دهخدا هیئت مقابله کمیسیون طبع فرهنگ دهخدا   مدخل‌های لغت‌نامهٔ دهخدا به تفکیک مؤلفان جزوه‌های ۲۲۲گانه لغت‌نامهٔ دهخدا   همکاران امور اداری و پشتیبانی مؤسسه لغت‌نامهٔ دهخدا (تا سال ۱۳۵۹)    

باستانی پاریزی، محمّدابراهیم

دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی در ۳ دی‌ماه ۱۳۰۴ در پاریز، از توابع سیرجان، چشم به جهان گشود. تحصیلات دورۀ ابتدایی را تا کلاس پنجم در پاریز گذراند و برای کلاس ششم در سال ۱۳۱۶ روانۀ سیرجان شد. دورۀ متوسطه را ...