مطالب مرتبط با کلید واژه

علی‌اکبر دهخدا


کتاب‌خانهٔ تخصصی دهخدا

کتاب‌خانهٔ تخصصی دهخدا

کتاب‌خانۀ علامه علی‌اکبر دهخدا (تالار مؤلفان) بنیان این کتاب‌خانه را مجموعۀ شخصی علامه علی‌اکبر دهخدا، که طبق وصیت ایشان در اختیار مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا قرار گرفته است، تشکیل می‌دهد. در زمانی که مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا به مجلس شورای ملی انتقال یافت، قسمتی از کتاب‌های ...

علی‌اکبر دهخدا

علی‌اکبر دهخدا

دهخدا، علامه علی‌اکبر (۱۲۵۸/ ۱۲۵۹- ۱۳۳۴) علی‌اکبر دهخدا در حدود سال‌های ۱۲۵۸/ ۱۲۵۹ [۱] (۱۲۹۸ق.) در تهران، در کوچۀ قاسمعلی‌خان در محلۀ سنگلج زاده شد. پدر دهخدا، خان‌باباخان که از زمین‌داران متوسط‌حال قزوین بود، پیش از تولّد او املاک خود را در قزوین فروخته، به ...

سیدجعفر شهیدی

سیدجعفر شهیدی

‌‌دکتر سیدجعفر شهیدی  در سال ۱۲۹۷ش. در بروجرد چشم به جهان گشود. تحصیلات دورۀ ابتدایی و بخشی از متوسطه را در زادگاهش گذراند و در تهران آن را به پایان برد. سپس به فراگرفتن ادبیات عرب و مقدمات علوم دینی پرداخت ...

رؤسا و معاونان پیشین

نام سِمت مدت حضور مرحوم علامه علی‌اکبر دهخدا مؤسس و اولین رئیس مؤسسۀ دهخدا از سال ۱۳۲۴ تا ۱۳۳۴ مرحوم آقای دکتر محمد معین دومین رئیس مؤسسۀ دهخدا از ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۵ علامه مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی سومین رئیس مؤسسۀ دهخدا ۱۳۴۷ تا ۱۳۸۵ علامه دکتر سید جعفر شهیدی معاونت مؤسسۀ دهخدا ۱۳۴۲ تا ...

مدخل‌های لغت‌نامهٔ دهخدا

تفکیک مدخل‌های لغت‌نامۀ دهخدا به ترتیب حروف الفبا و براساس مؤلفان   «آ و الف» (۱۳۲۵ – ۱۳۴۸) هیئت مقابله: محمد پروین گنابادی، سیدمحمد دبیرسیاقی، عباس دیوشلی (پس از سال ۱۳۳۵) آ – ابوسعد: علی‌اکبر دهخدا، با همکاری محمد معین، ابوالحسن شعرانی، پرویز ناتل خانلری ابوسعد – اِثبات: ...