مطالب مرتبط با کلید واژه

پگاه خدیشمؤلفان لغت‌نامۀ بزرگ فارسی

   سید جعفر شهیدی سید محمد دبیرسیاقی رسول شایسته         غلامرضا ستوده عباس دیوشلی حسن احمدی گیوی       سعید نجفی اسداللهی جواد درهمی حسن انوری       اکرم سلطانی ایرج مهرکی ایرج شهبازی       پگاه خدیش عبدالرضا قریشی مریم میر شمسی         مهری جلیلی جلال بهروز صفرزاده     لازم به یادآوری است که گروهی از فارغ التحصیلان دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی نیز در تالیف لغت‌نامهٔ بزرگ ...

پگاه خدیش

پگاه خدیش

پگاه خدیش دارای درجه دکتری در زبان و ادبیات فارسی، عضو هیئت علمی مؤسسۀ لغتنامۀ دهخدا و مرکز بینالمللی آموزش زبان فارسی، فعالیت او در مؤسسه و مرکز از سال ۱۳۸۵ آغاز گردید. خانم دکتر خدیش چندین مقاله را در مجلات علمی ...