مطالب مرتبط با کلید واژه

موسسه لغت نامه دهخدا


‌‌‌‌جزوه‌های ۲۲۲گانه لغت‌نامهٔ دهخدا

‌‌‌‌جزوه‌های ۲۲۲گانه لغت‌نامهٔ دهخدا (به ترتیب شمارۀ جزوه)  شمارۀ جزوه مدخل مؤلفان هیئت مقابله‌ تاریخ انتشار ۱ آ – ابوسعد علی‌اکبر دهخدا با همکاری ابوالحسن شعرانی، پرویز ناتل خانلری، محمد معین ––––– ۱۳۲۵ ۲ ابوسعد – اثبات زیرنظر علی‌اکبر دهخدا محمد معین، احمد بهمنیار ––––– ۱۳۲۵ ۳ اثبات – اختیار زیرنظر علی‌اکبر دهخدا محمد معین، احمد افشار شیرازی (احمد) ––––– ۱۳۲۶ ۴ ث – ثییه غلامحسین صدیقی، محمد معین ––––– ۱۳۲۶ ۵ ظ – ظیقی محمد دبیرسیاقی ––––– ۱۳۲۶ ۶ اختیار – ...

همکاران امور اداری و پشتیبانی

  ‌همکاران امور اداری مؤسسۀ لغت‌‌نامۀ دهخدا تا سال ۱۳۵۹ توسلی، امیر (۱۳۳۴): متصدی انتشارات، متصدی فروشگاه (۱۳۵۵ – ۱۳۵۹) سعیدی، سعید (۱۳۰۵): مسئول امور دفتری (۱۳۴۹ – ۱۳۵۶) عبدی، محسن (۱۳۳۰): تلفنچی و صاحب جمع اموال (۱۳۵۴ – ۱۳۵۹) عظیمی، سیدحسین: صاحب جمع اموال (۱۳۴۹ – ۱۳۵۹) علی‌بابائی، ستار (۱۲۹۸ – ۱۳۸۵): ...

تاریخچه: از آغاز تا امروز

  لغت‌نامۀ دهخدا بزرگ‌ترین لغت‌نامه – دانشنامۀ زبان فارسی است؛ به عبارت دیگر بزرگ‌ترین کتاب نوشته‌شده به زبان فارسی است که هم فرهنگ لغت است و هم دائرةالمعارف. این کتاب دربردارندۀ لغات فارسی، عربی و لغات دخیل از زبان‌های دیگر و ...

هیئت پنج‌نفری

هیئت پنج‌نفری به جمعی از همکاران اولیۀ شادروان علی‌اکبر دهخدا اطلاق می‌شود که پس از تصویب قانون تأمین هزینۀ چاپ لغت‌نامه توسط مجلس شورای ملی، از سوی دهخدا به مجلس معرفی شدند. هیئت پنج‌نفری این افراد بودند: ذبیح‌الله صفا، عبدالحمید اعظم (اعظمی) زنگنه، ...

هیئت مقابله

هیئت مقابله چند تن از مؤلفان باسابقه‌ بودند که بخش‌های تألیف‌شده توسط دیگر مؤلفان را بازبینی و ویرایش می‌کردند. هیئت مقابله این افراد بودند: محمد پروین گنابادی، سیدجعفر شهیدی، سیدمحمد دبیرسیاقی، علینقی منزوی، سیدعلی موسوی بهبهانی، عباس دیوشلی   محمد پروین گنابادی سیدجعفر شهیدی سیدمحمد ...

کمیسیون طبع فرهنگ دهخدا

کمیسیون طبع فرهنگ دهخدا، کمیسیونی بود متشکل از افرادی که از سوی مجلس شورای ملی (سال ۱۳۲۴) برای تسهیل امر چاپ و نشر لغت‌نامۀ دهخدا برگزیده‌شدند، عبارت بودند از: هاشمی، سیدمحمد (۱۲۷۹ – ۱۳۴۹) (رئیس چاپخانۀ مجلس شورا، نمایندۀ مجلس شورا، مشاور علمی مجلس ...