مطالب مرتبط با کلید واژه " مؤسسه دهخدا "


دانلودها و راهنماها

در این صفحه، اطلاعاتی که مربوط به مخاطبین مؤسسۀ دهخدا است مانند بروشور و پوستر معرفی دوره ها را خواهید یافت.  بروشور دوره‌های فارسی دهخدا    پوستر دوره‌های فارسی دهخدا  پوستر دوره‌های فارسی دهخدا (باکیفیت بالا مخصوص چاپ) معرفی دانشگاه تهران (به زبان انگلیسی) محتواهای تولید شده:  شب چله - دکتر پگاه ...