مطالب مرتبط با کلید واژه

آموزش زبان فارسی



منابع آموزشی زبان فارسی

مؤسسۀ دهخدا به روش آموزشیِ خود مفتخر است که طی سال‌ها توسط متخصصان برجستۀ آموزشی تهیه و اصلاح شده است. این رویکرد در کتاب‌های درسی منتشر شده و در تدریس زبان فارسی در مؤسسۀ دهخدا استفاده می‌شود.     فارسی دهخدا (۱) - ...

جشنواره بین‌المللی زبان فارسی دهخدا

جشنواره بین‌المللی زبان فارسی دهخدا

معرفی جشنواره بین‌المللی آموزش زبان فارسی دهخدا یک رویداد دانشگاهی در مؤسسه لغت‌نامه دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران است که سالی یک بار در قالب یک رویداد مسابقه‌ای با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز همکاری بین‌المللی با اهداف ...