مطالب مرتبط با کلید واژه

آموزش زبان فارسیمنابع آموزشی زبان فارسی

مؤسسۀ دهخدا به روش آموزشی خود مفتخر است که طی سال‌ها توسط متخصصان برجسته آموزشی آماده و اصلاح شده است. این رویکرد در کتب درسی منتشر شده و در تدریس زبان فارسی در مؤسسۀ دهخدا استفاده می‌شود.     فارسی دهخدا (۱) - ...