مطالب مرتبط با کلید واژه

مؤسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا


تاریخچه

  تاریخچهٔ مؤسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی         تاریخچهٔ مؤسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا: مؤسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا نخستین سازمان در ایران است که برای تألیف فرهنگ لغت یا واژه نامه تأسیس شده است. حیات این سازمان در دی ماه سال ۱۳۲۴ خورشیدی، حدود ...