مطالب مرتبط با کلید واژه

گلستان سعدی


دوره‌های آموزشی زبان فارسی (به غیرفارسی‌زبانان)

دوره‌های آموزش مَجازی، حضوری و خصوصی در این دوره، مهارت‌های زبان فارسی، مانند نوشتن فارسی، صحبت کردن فارسی، شنیدن فارسی و خواندن فارسی، یادگیری واژه و دستور زبان فارسی آموزش داده می‌شود.   دوره‌های مَجازی آموزش فارسی مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران ...

دورۀ عالی ادبیات فارسی، فرهنگ و هنرهای ایرانی

آموزش‌های مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران به کلاس‌های زبان فارسی محدود نمی‌شود و این مؤسسه در زمینه‌های دیگری نیز کلاس‌هایی برگزار می‌کند. بخشی از این کلاس‌ها اختصاص به دورۀ عالی ادبیات، فرهنگ و هنرهای ایرانی دارد. ...