مطالب مرتبط با کلید واژه

موسسه لغت نامه دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسیجشنواره بین‌المللی زبان فارسی دهخدا

جشنواره بین‌المللی زبان فارسی دهخدا

معرفی جشنواره بین‌المللی آموزش زبان فارسی دهخدا یک رویداد دانشگاهی در مؤسسه لغت‌نامه دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران است که سالی یک بار در قالب یک رویداد مسابقه‌ای با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز همکاری بین‌المللی با اهداف ...

اجارۀ فضاهای آموزشی

اجاره تالار همایش دکتر افشار اجاره تالار کنفرانس دکتر معین اجارۀ استودیو اجارۀ کلاس برای دورۀ آموزشی (Workshop)