فرناز فتوحی

تعداد بازدید:۳۶

فرناز فتوحی

متولد: ۱۳۶۵

تحصیلات: دکتری زبان و ادبیات فارسی

 

سوابق تحصیلی:

۱. دوره‌ی کارشناسی: دانشگاه شهید بهشتی / رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی

۲. دوره‌ی کارشناسی ارشد: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی / رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی

۳. دوره‌ی دکتری: دانشگاه شهید بهشتی / رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی

موضوع رساله‌ی دکتری: تعیین و تبیین شاخصه‌های آثار ادبی برای آموزش به غیرفارسی‌زبانان

استاد راهنما: جناب آقای دکتر احمد خاتمی

استادان مشاور: خانم دکتر مهین‌ناز میردهقان و جناب آقای دکتر احمد صفارمقدم

۴. سپری کردن دوره‌های تربیت مدرس در مرکز بنیاد سعدی

 

سوابق شغلی:

۱. تدریس زبان و ادبیات فارسی و عربی به مدت ۱۰ سال در مدارس تهران

۲. ویراستار ادبی در روزنامه‌ی «فرهنگ آشتی» به مدت یک سال

۳. تدریس تاریخ ایران در مرکز آزفای شهید بهشتی به مدت یک ترم

۴. تدریس تاریخ و فرهنگ ایران در مرکز آزفای مؤسسه‌ی لغت‌نامه‌ی دهخدا به مدت چهار ترم

۵. تدریس بوستان سعدی در مرکز آزفای مؤسسه‌ی لغت‌نامه‌ی دهخدا به مدت ۴ سال (در جریان)

۶. تدریس زبان فارسی به غیرفارسی زبانان در مرکز آزفای شهید بهشتی به مدت دو سال (در جریان)

۷. برگزاری کلاس‌های ادبی در قالب آموزش اشعار حافظ و آثار سعدی برای ایرانیان در مراکز فرهنگی تهران

 

فعالیت‌های پژوهشی:

۱. پذیرش و چاپ مقاله‌ی «تأثیرپذیری سهراب سپهری از عرفان شرق در حوزه‌ی اخلاق زیست‌محیطی»، مجله‌ی ادبیات پارسی معاصر

۲. پذیرش و چاپ مقاله‌ی «واکاوی منابع آزفا از منظر ادبیات فارسی» در چهارمین همایش ملی آموزش زبان فارسی (همراه با سخن‌رانی)

۳. پذیرش و چاپ مقاله‌ی «تفاوت‌های زبانی گونه‌ی نوشتار ادبی با گونه‌ی نوشتار معیار برای آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان»، مجله‌ی زبان فارسی و گویش‌های ایرانی

۴. سخن‌رانی در سومین همایش ملی دو سالانه‌ی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان در دانشگاه شهید بهشتی با عنوان «بررسی وضعیت آموزش ادبیات فارسی در منابع آزفا با نگاهی به انواع ادبی کمتر شناخته شده»

۵. سخن‌رانی در همایش مروری بر تجربه‌های مدرسان آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان در مؤسسه‌ی لغت‌نامه‌ی دهخدا با عنوان «ضرورت‌های آموزش آثار ادبی به غیرفارسی‌زبانان»

۶. تهیه‌ی درسنامه‌ی بوستان سعدی برای آموزش به غیرفارسی زبانان (در دست چاپ)

 

فعالیت‌های آزاد و مرتبط با آموزش فارسی به غیرفارسی‌زبانان:

۱. راه‌اندازی شبکه‌ی آموزش ادبیات فارسی به غیرفارسی زبانان در فضای مجازی

۲. تدریس برخط ادبیات و زبان فارسی به غیرفارسی زبانان

۳. تولید محتوای آموزشی برای غیرفارسی زبانان