ضیاء قاسمی

تعداد بازدید:۴۳

پیشینۀ شغلی

۱- مشخصات:

نام و نام خانوادگی: سید ضیاءالدین قاسمی؛ متولد : ۱۳۵۰؛ زبان: فارسی، انگلیسی؛

پست الکترونیکی: ziyaghasemi@ut.ac.ir

 

۲- تحصیلات:

 • دکترای زبانشناسی همگانی، دانشگاه تهران ،۱۳۸۴-۱۳۸۸

(پایان‌نامه: تحلیل زبانشناختی عناصر سبک ادبی)

 • کارشناسی ارشد، زبانشناسی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۷-۱۳۷۴

(پایان‌نامه: اصول آواشناختی سنتز گفتار فارسی)

 • کارشناسی، مترجمی زبان انگلیسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران ،۱۳۷۴-۱۳۷۰

 

۳- سوابق علمی و اجرایی:

 • تدریس دوره‌های زبان فارسی: مقدماتی و میانی و پیشرفته به زبان آموزان خارجی، موسسۀ لغتنامۀ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران :۱۴۰۰-۱۳۸۹
 • تدریس دروس دورۀ عالی ادبیات: دروس شعر معاصر فارسی، غزلیات شمس تبریزی، ادبیات معاصر فارسی و سبک‌شناسی، موسسۀ لغتنامۀ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی، ۱۳۹۸-۱۳۸۹
 • کارشناس مسئول آموزش‌های تخصصی آزاد، موسسۀ لغتنامۀ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه، ۱۴۰۰-۱۳۹۹
 • سرپرست ادارۀ آموزش، موسسۀ لغتنامۀ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران ،۱۳۹۸
 • رییس آزمایشگاه زبان، موسسۀ لغتنامۀ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران ،۱۳۹۷-۱۳۹۱
 • مدرس زبان انگلیسی تخصصی و عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، ۱۳۹۱-۱۳۸۹
 • رییس ادارۀ ارتباطات ادارۀ کل روابط عمومی دانشگاه تهران ،۱۳۸۴-۱۳۷۸
 • مترجم، شبکه چهارم سیمای جمهوری اسلامی ایران ،۱۳۷۶-۱۳۷۳
 • مترجم و ویراستار، مؤسسه مطبوعاتی نویسندگان، ۱۳۸۱-۱۳۷۹

 

۴- آثار منتشر شده:

الف- کتاب‌ها:

 • شعر معاصر ایران برای آموزش به غیرفارسی‌زبانان، ضیا قاسمی، انتشارات دانشگاه تهران (موسسۀ لغتنامۀ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران ) ،۱۳۹۸
 • سبک ادبی از دیدگاه زبانشناسی، ضیا قاسمی، تهران: انتشارات امیر کبیر، چاپ اول ۱۳۹۳ و چاپ دوم ۱۳۹۷
 • میان فنجان‌های قهوه، ترجمه داستان‌های کوتاه از نویسندگان روز جهان، انتشارات سرزمین اهورایی، ۱۳۹۶
 • آدمک، مترسک و عاشق، ترجمه اشعار هالینا پوشفیاتوفسکا، انتشارات سرزمین اهورایی، ۱۳۹۶
 • آموزش زبان فارسی: مقدماتی ۱، ضیا قاسمی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران ،۱۳۹۳
 • همیشه سبز: مجموعه شعر جهان، ضیا قاسمی، تهران: انتشارات مروارید، ۱۳۸۳

 

ب- مقاله‌ها:

 • سبک‌های زبانی در فارسی و نمود ادبی، سید ضیاالدین قاسمی، پژوهش زبانهای خارجی دانشکدۀ زبانهای خارجی دانشگاه تهران (علمی-پژوهشی)،ش ۵، زمستان ۱۳۸۸
 • شعر و زندگی هالینا پوشفیاتوفسکا، ماهنامۀ ادبی- هنری گلستانه، سال ۱۰، ش ۱۲۰، ۱۳۹۱
 • رابرت فراست: شاعر طبیعت و زندگی، ماهنامۀ ادبی- هنری گلستانه، سال ۵، ش ۵۷، ۱۳۸۳
 • فیلیپ لارکین: جهان سرد و بیپناه شاعر، ماهنامۀ ادبی- هنری گلستانه، سال ۵، ش ۱۳۸۲،۵۷
 • کارل دنیس و خدایان عملگرا، ماهنامۀ ادبی- هنری گلستانه، سال ۴، ش ۴۴، ۱۳۸۱
 • جست وجوی شعری از حقایق ساده: استیون دان، ماهنامۀ ادبی-هنری گلستانه، ش ۳۱، ۱۳۸۰