دکتر حمید عابدیها

تعداد بازدید:۴۶

 

کارنامک: گزارش فعالیت‌های علمی، فرهنگی و اجرایی دکتر حمید عابدیها

حمید عابدیها، متولد ۱۳۵۷ پس از قبولی در دوره کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین در سال ۱۳۷۶ و نیز به عنوان دانشجوی مهمان در دانشگاه تهران، تحصیلات خود را تا پایان دوره کارشناسی ارشد در همین رشته و دانشگاه با کسب رتبه‌های ممتاز و انتخاب پایان نامه تحصیلی به عنوان پایان نامه برتر دانشجویی (بررسی معیارهای زیباشناختی حسی و معنوی عاشق و معشوق در ادبیات فارسی) ادامه داد و در سال ۱۳۸۳ فارغ التحصیل شد. در این مدت، ضمن تداوم و توسعه فعالیت‌های فرهنگی مذهبی در شهر، استان و کشور؛ به عنوان مسوول کانون قرآن، عضو موسس کانون شعر و ادب، مدرّس و داور مسابقات قرآنی و ادبی دانشجویی و شرکت و کسب رتبه در مسابقات مربوطه در سطح کشور، عضویت و برگزاری اردوهای علمی متعدد در انجمن دانشجویی ادبیات فارسی دانشگاه و… با دانشگاه و دانشجویان همکاری داشت. پس از پایان تحصیلات کارشناسی ارشد به صورت مدعو برای تدریس بسیاری از سر فصل‌های آموزشی در گروه زبان و ادبیات فارسی و نیز مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین الملل، دانشگاه پیام نور استان قزوین (مراکز قزوین و تاکستان)، مرکز تربیت معلم شهید رجایی و دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام وظیفه علمی و ادبی نمود که تدریس در این مراکز دانشگاهی تاکنون ادامه داشته است. با برخورداری از رتبه ویژه استعدادهای درخشان در سال ۱۳۸۵ به حضور و تحصیل در دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان مفتخر گشته، با اتمام دوره آموزش و آغاز دوره پژوهش، ضمن بهره مندی از بورس تحصیلی دانشگاه پیام نور، به داوری مقالات پژوهشی در مجلات و همایشهای گوناگون و نیز تألیف و انتشار و ارائه مقالات پژوهشی مشغول بوده است. او از ابتدای سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ به طور رسمی به عضویت هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور استان قزوین درآمده و هم اکنون با سمت مدیر گروه الهیات، ادبیات و زبانهای خارجه، به تحقیق و تدریس و اداره امور علمی دانشکده یاد شده اشتغال دارد. وی از اوایل سال ۱۴۰۰ به عضویت در هیات مولفان لغتنامه بزرگ فارسی موسسه لغت نامه دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران درآمده است.


مقالات علمی پژوهشی:

 1. زیبایی در سخن معصوم: منتشر شده در نشریه علمی پژوهشی پژوهش زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شهریور ۱۳۸۷

 2. نقد و بررسی ادبی، تعلیمی و تاریخی ماتمکده بیدل قزوینی: منتشر شده در نشریه علمی پژوهشی پژوهش زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، آبان ۱۳۹۱

 3. بررسی نظریه رنسانس اسلامی در تفکرات اقبال لاهوری: منتشر شده در نشریه علمی پژوهشی جستارهای تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مهر ۱۳۹۴

 4. فرقه مرجئه در بستر سیاست و حاکمیت امویان، منتشر شده در نشریه علمی پژوهشی جستارهای تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی مطالعات فرهنگی تیر ۱۳۹۵

 5. شرح احوال و ارزشهای ادبی ماتمکده بیدل قزوینی: منتشر شده در نشریه علمی پژوهشی کهن نامه ادب پارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مرداد ۱۳۹۵

 6. بازشناسی عوامل اولیه واگرایی مسلمین و ریشه یابی علل انحطاط جوامع اسلامی: منتشر شده در نشریه علمی پژوهشی پژوهشنامه مذاهب اسلامی، اسفند ۱۳۹۷

 7. گفتمان اصلاح طلبی دینی (سر سید احمد خان هندی)؛ منتشر شده در نشریه علمی پژوهشی مطالعات شبه قاره بهمن ۹۹

 8. بحران مشروعیت سقیفه: منتشر شده در نشریه علمی تخصصی ذاکر، آبان ۱۳۹۹

 9. بررسی و تحلیل غزلی از دیوان شمس با رویکرد به یکی از آموزه‌های رواقی: منتشر شده در مجله مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان، شهریور ۱۴۰۰

۱۰ - Philosophy Tradition and Modernity from the Viewpoint of Sharia'ti ; International Academic Journal of Social Sciences; 2016; 8.

1 ۱ - A Comparative Study of the Story of the Lawyer and Sdrjhan (the head of the world) and the Source of its Validity in Masnavi; International Academic Institute for Science and Technology; 2016; 8.


ارائه مقالات در کنگره‌ها و کنفرانس‌های ملی و بین المللی:

 1. داستان در مثنوی و قرآن، پذیرش جهت سخنرانی، همایش ملی مجالس سبعه، دانشگاه اصفهان، فروردین ۱۳۸۷

 2. زیبایی شناسی عاشق و معشوق در معلقات سبع، پذیرش جهت سخنرانی، اولین کنگره بین المللی تاریخ پژوهی، دانشگاه شهید بهشتی، شهریور ۱۳۹۴

 3. بازتاب تعابیر و اصطلاحات عرفانی در اندیشه و آثار امام خمینی (ره)، پذیرش جهت سخنرانی، اولین کنگره بین المللی تاریخ پژوهی، دانشگاه شهید بهشتی، شهریور ۱۳۹۴

 4. بررسی جنبه‌های داستانی سوره مبارکه یوسف، پذیرش جهت سخنرانی، نوزدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه پیام نور، شهریور ۱۳۹۴

 5. بحران مشروعیت سقیفه، پذیرش جهت پوستر و چاپ در مجموعه مقالات، اولین کنگره بین المللی تاریخ پژوهی، دانشگاه شهید بهشتی، شهریور ۱۳۹۴

 6. گذری پیرامون احوال محمدتقی شریعتی، پذیرش جهت پوستر و چاپ در مجموعه مقالات، اولین کنگره بین المللی تاریخ پژوهی، دانشگاه شهید بهشتی، شهریور ۱۳۹۴

 7. عاشق از نگاه نظامی، پذیرش جهت سخنرانی، دومین کنگره بین المللی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی، بهمن ۱۳۹۴

 8. سخنی پیرامون شعر و ادبیات پایداری، پذیرش جهت سخنرانی، اولین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، بهمن ۱۳۹۴

 9. مختار ثقفی نام آوری جوینده قدرت، پذیرش جهت سخنرانی، اولین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، بهمن ۱۳۹۴

 10. بررسی مقامات و رموز عرفانی در غزلی از ملامحسن فیض کاشانی، پذیرش نهایی جهت سخنرانی، دومین کنگره بین المللی زبان و ابیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی، بهمن ۱۳۹۴

 11. اقسام تشبیه به اعتبار ارکان تشبیه، پذیرش جهت چاپ در مجموعه مقالات، هشتمین همایش ملی زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی، بهمن ۱۳۹۴

 12. بررسی جنبه‌های داستانی قرآن و تاثیر آن در مثنوی معنوی مولوی، پذیرش جهت سخنرانی، دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی، ترکیه (استامبول)، اسفند ۱۳۹۴

 13. واکاوی شیوه تغییر و تصرف مولانا در منابع داستانی مثنوی، پذیرش جهت سخنرانی، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی، امارات (دبی)، اسفند ۱۳۹۴

 14. الارشاد شیخ مفید در بوته نقد، پذیرش جهت سخنرانی، اولین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی، بنیاد بین المللی غدیر استان گیلان، رشت، اردیبهشت ۱۳۹۵

 15. زبان و زمان علامه اقبال لاهوری، پذیرش جهت سخنرانی، کنفرانس جهانی مدیریت اقتصاد حسابداری و علوم انسانی، دانشگاه شیراز، اردیبهشت ۱۳۹۵

 16. کتاب شناسی عبدالرحمان جامی، پذیرش جهت سخنرانی، کنفرانس جهانی علوم انسانی، اردیبهشت ۱۳۹۵

 17. درآمدی بر ساختار و محتوای همایشهای شعر و ادبیات پایداری، پذیرش جهت سخنرانی، سومین کنگره بین المللی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی، مرداد ۱۳۹۵

 18. بررسی تطبیقی عناصر داستان‌های مثنوی و مآخذ روایی آن در دفتر سوم (حکایت وکیل و صدر جهان)، پذیرش جهت سخنرانی، کنگره بین المللی زبان و ادبیات، مهر ۱۳۹۵

 19. درآمدی بر جایگاه ادیبان عصر صفوی، پذیرش جهت سخنرانی، نخستین کنگره دوسالانه واعظ قزوینی آذر ۱۳۹۵

 20. طرح بحث سنت و مدرنیته از نگاه شریعتی، پذیرش جهت سخنرانی، کنگره بین المللی زبان و ادبیات، آذر ۱۳۹۵

 21. اقدامات کانون نشر حقایق اسلامی در مراحل پایانی، پذیرش جهت سخنرانی، سومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی، اردیبهشت ۱۳۹۶

 22. بررسی تطبیقی عناصر داستان‌های مثنوی و مآخذ روایی آن در دفتر چهارم (حکایت ما اعظم شانی بایزید و آبگیر و سه ماهی و مرغ گرفتار)، پذیرش جهت سخنرانی، دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی- فرانسه، تیر ۱۳۹۶

 23. کتابشناسی آثار دکتر سید محمد دبیر سیاقی با تمرکز بر اشراقی نامه، پذیرش جهت سخنرانی، همایش ملی نقد تاریخ نگاری و مطالعات تاریخی قزوین، قزوین، فرورودین ۱۳۹۸


پایان نامه‌ها (راهنمایی، مشاوره، داوری):

 1. راهنمایی پایان نامه ارشد خانم منیره سید تقیا با عنوان: مقامات و احوال در ادبیات (نظم) پارسی از مولانا تا حافظ، حوزه علمیه کوثر قزوین، شهریور ۱۳۹۱

 2. راهنمایی پایان نامه ارشد خانم فاطمه جلیلی با عنوان: بازتاب سنت وسیره رسول در چهار متن منثور عرفانی (کشف المحجوب، رساله قشیریه، مصباح الهدایه و مرصاد العباد)، دانشگاه پیام نور مرکز قزوین، شهریور ۱۳۹۳

 3. راهنمایی پایان نامه ارشد خانم انسیه قیطان با عنوان: بررسی و نقد انواع صور خیال (با تکیه بر تشبیه و استعاره) در دیوان طالب آملی، دانشگاه پیام نور مرکز قزوین، دی ۱۳۹۴

 4. راهنمایی پایان نامه ارشد خانم آرزو فرخ نژاد با عنوان: بررسی ساختاری- محتوایی اختلاف نسخ دست نویس دیوان حافظ و تحلیل عوامل ترجیح موردی بر سایر موارد (نیمه اول دیوان)، دانشگاه پیام نور مرکز قزوین، دی ۱۳۹۴

 5. راهنمایی پایان نامه خانم ربابه جباری با عنوان: بررسی تطبیقی بیست صفت اخلاقی (ده صفت حمیده و ده صفت رذیله) در نهج البلاغه و بوستان، دانشگاه پیام نور مرکز قزوین، آذر ۱۳۹۵

 6. راهنمایی پایان نامه ارشد خانم مهدیه ماله میر چگینی با عنوان: بازتاب شخصیت‌های قرآنی در آثار پنج شاعر معاصر (نیما یوشیج، فروغ فرخزاد، سهراب سپهری، مهدی اخوان ثالث، احمد شاملو) دانشگاه پیام نور مرکز قزوین، تیر ۱۳۹۶

 7. راهنمایی پایان نامه ارشد آقای کمال ناصری وحید با عنوان: بررسی و مفاهیم اسطوره‌ای در مثنوی معنوی (دفتر اول و دوم و سوم) و هفت پیکر نظامی، دانشگاه پیام نور مرکز تاکستان، آذر ۱۳۹۶

 8. راهنمایی پایان نامه ارشد خانم مهتاب محمد پرست با عنوان: بررسی رویکردهای منفی نسبت به نوع زن در ادب منثور فارسی، دانشگاه پیام نور مرکز تاکستان، مرداد ۱۳۹۷

 9. راهنمایی پایان نامه ارشد خانم محبوبه امیدواری با عنوان: بررسی ساختاری محتوایی اختلاف نسخ دست نویس دیوان حافظ و تحلیل عوامل ترجیح موردی بر سایر موارد، دانشگاه پیام نور مرکز قزوین، شهریور ۱۳۹۷

 10. راهنمایی پایان نامه ارشد خانم لیلا محمودلو با عنوان: بررسی تحلیلی نیایشهای آثار نظامی گنجوی، دانشگاه پیام نور مرکز قزوین، شهریور ۱۳۹۷

 11. مشاوره رساله دکتری خانم ناهید چراغی با عنوان: بررسی و تحلیل مفهوم و چارچوب سبک زندگی دینی و معنوی در مثنوی معنوی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران، دی ۱۳۹۷

 12. مشاوره پایان نامه ارشد آقای مجتبی یداللهی احرار با عنوان: جایگاه تشبیه و استعاره در شعر عرفی شیرازی، دانشگاه پیام نور مرکز قزوین، دی ۱۳۹۴

 13. مشاوره پایان نامه ارشد خانم رقیه خمسه با عنوان: بررسی اندیشه‌های کلامی در حدیقه سنایی، دانشگاه پیام نور مرکز تاکستان، بهمن ۱۳۹۵

 14. مشاوره پایان نامه خانم رقیه پرواسی با عنوان: تاثیر و بازتاب سرزمین هند در شعر بیدل دهلوی، دانشگاه پیام نور مرکز قزوین، بهمن ۱۳۹۵

 15. مشاوره پایان نامه ارشد خانم مریم درزی تبار با عنوان: تحلیل مضامین مشترک بوستان و قابوس نامه، دانشگاه پیام نور مرکز قزوین، شهریور ۱۳۹۷

 16. مشاوره پایان نامه ارشد آقای علیجان محمدی جیرنده با عنوان: ماهیت خرد در شاهنامه و اندیشه فردوسی، دانشگاه پیام نور مرکز قزوین،

 17. مشاوره پایان نامه ارشد خانم فاطمه مقدم شارمی با عنوان: بررسی و ریشه یابی مفاهیم اسطوره‌ای حماسی و اسطوره‌ای عرفانی، دانشگاه پیام نور مرکز قزوین،

 18. داور پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه شیری با عنوان: بررسی مفهوم راز در معنای نمادین یا سمبلیک در منطق الطیر عطار، دانشگاه پیام نور مرکز قزوین، شهریور ۱۳۹۴

 19. داور پایان نامه ارشد ادبیات فارسی خانم مژگان آمدی با عنوان: بررسی شیوه‌های طنز عبید زاکانی، دانشگاه پیام نور مرکز قزوین، آذر ۱۳۹۶

 20. داور پایان نامه کارشناسی ارشد خانم خدیجه سلطانلو با عنوان: بررسی و مقایسه موضوع و محتوای ادبیات کودک و نوجوان، دانشگاه پیام نور مرکز تاکستان، شهریور ۱۳۹۷

 21. داور پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سمیرا رومینا با عنوان: شکل شناسی داستانهای کوتاه رسول پرویزی طبق نظریه فرمالیست‌های روسی، دانشگاه پیام نور مرکز تاکستان، دی ۱۳۹۷

 22. راهنمایی پایان نامه ارشد آقای محمد شفیعی فر، با عنوان: بررسی و مقایسه تطبیقی مضامین مشترک شاهنماه فردوسی و ایلیاد و اودیسه هومر (یک چهارم اول) دانشگاه پیام نور مرکز قزوین، ۱۳۹۹

 23. راهنمایی پایان نامه ارشد خانم لادن زمان خانی، با عنوان: بررسی و مقایسه تطبیقی مضامین مشترک شاهنماه فردوسی و ایلیاد و اودیسه هومر (یک چهارم دوم) دانشگاه پیام نور مرکز قزوین، ۱۳۹۹

 24. راهنمایی پایان نامه ارشد، خانم سمیه ایراندوست با عنوان: بررسی و مقایسه تطبیقی مضامین مشترک شاهنماه فردوسی و ایلیاد و اودیسه هومر (یک چهارم سوم) دانشگاه پیام نور مرکز قزوین، ۱۴۰۰

 25. راهنمایی پایان نامه ارشد خانم زهرا عاطفی دوگوری با عنوان: بررسی و مقایسه تطبیقی مضامین مشترک شاهنماه فردوسی و ایلیاد و اودیسه هومر (یک چهارم چهارم) دانشگاه پیام نور مرکز قزوین، ۱۴۰۰

 26. راهنمایی پایان‌نامه ارشد خانم معصومه علی‌محمدی با عنوان: زنان موثر در وقایع حماسی شاهنامه از فرانک تا کتایون، دانشگاه پیام نور مرکز قزوین ۱۴۰۰

 27. راهنمایی پایان‌نامه ارشد خانم مریم قدیری با عنوان: تاثیر باورهای بودایی درراشعار سهراب سپهری، دانشگاه پیام نور مرکز قزوین ۱۴۰۰

 28. و نیز داوری، راهنمایی و مشاوره چندین عنوان پایان نامه و رساله دیگر در دانشگاه‌های مختلف و با موضوعاتی در زمینه‌های زبانشناسی، زبان و ادبیات فارسی و...


داوری‌ها و دبیری های علمی - فرهنگی:

 1. داور علمی مقالات نشریه علمی پژوهشی فنون ادبی دانشگاه اصفهان از ۱۳۹۴ تاکنون

 2. داور علمی همایش علمی پژوهی مهدویت دانشگاه علوم پزشکی قزوین اسفند ۱۳۸۹

 3. دبیر علمی همایش جوهره ادبی و عرفانی آثار امام خمینی (ره) سازمان تبلیغات اسلامی خرداد ۱۳۹۰

 4. دبیر علمی - اجرایی نخستین همایش فصل آفرینشهای ادبی حوزه هنری استان قزوین خرداد ۱۳۹۰

 5. دبیر علمی - اجرایی همایش زن و تربیت اسلامی مدیریت حوزه علمیه استان قزوین اسفند ۱۳۹۰

 6. دبیر علمی - اجرایی همایش شمیم بهار حوزه هنری استان قزوین اسفند ۱۳۹۲

 7. داور علمی بخش مقالات چهارمین جشنواره فرهنگی سلام دانشگاه پیام نور قزوین مهر ۱۳۹۳

 8. داور علمی - ادبی همایش شعر و ادب باران دانشگاه پیام نور قزوین مهر ۱۳۹۳

 9. داور علمی - ادبی جشنواره شعر پایداری سپاه پاسداران استان قزوین بهمن ۱۳۹۳

 10. داور علمی - ادبی چهارمین جشنواره (سرود سرخ سپیدار) اداره فرهنگ و ارشاد قزوین بهمن ۱۳۹۳

 11. دبیر علمی جشنواره خیمه بارانی شب شعر عاشورایی کانون پرورش فکری نوجوانان اسفند ۱۳۹۴

 12. داور علمی مقالات اولین کنگره بین المللی تاریخ پژوهی دانشگاه شهید بهشتی شهریور ۱۳۹۴

 13. داور علمی اولین کنگره دانشگاهی قرآن پژوهی طب استان قزوین دانشگاه علوم پزشکی اردیبهشت ۱۳۹۴

 14. داور علمی مقالات دومین کنگره بین المللی زبان و ابیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی بهمن ۱۳۹۴

 15. داور علمی مقالات اولین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی و پژوهش دینی رشت اسفند ۱۳۹۴

 16. داور علمی دومین همایش فرهنگ نامه نویسی موسسه لغت نامه دهخدا اسفند ۱۳۹۴

 17. داور علمی مقالات اولین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت بهمن ۱۳۹۴

 18. داور علمی بخش شعر همایش مولانا پژوهی در دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور تاکستان مرداد ۱۳۹۴

 19. داور علمی - ادبی چهارمین سوگواره عاشورایی (بال خونین قنوت) سازمان تبلیغات قزوین آبان ۱۳۹۵

 20. داور علمی مقالات کنگره بین المللی زبان و ادبیات دانشگاه تربت حیدریه مهر ۱۳۹۵

 21. داور علمی مقالات کنگره بین المللی ادبیات، عرفان و فلسفه دانشگاه تربت حیدریه خرداد ۱۳۹۵

 22. داور علمی مقالات نخستین همایش متن پژوهی (نگاهی تازه به گلستان) کتابخانه ملی تهران اردیبهشت ۱۳۹۵

 23. داور علمی اولین کنگره دوسالانه ملی شعر آیینی واعظ قزوینی سازمان تبلیغات اسلامی آذر ۱۳۹۵

 24. داور علمی دومین همایش بین المللی شرق شناسی دانشگاه علیگره هندوستان بهمن ۱۳۹۵

 25. داور علمی همایش علمی نکوداشت حمدالله مستوفی اداره کل ارشاد و فرهنگ اسلامی فروردین ۱۳۹۷

 26. داوری علمی ادبی جلسات سریالی مشاعره شبکه استانی قزوین سازمان صدا و سیمای استان قزوین مهر ۱۳۹۷

 27. دبیر علمی نشست پژوهشی حماسه جمال حوزه هنری استان قزوین آبان ۱۳۹۷

 28. داوری علمی سومین کنفرانس بین المللی شرق شناسی فردوسی و فرهنگ و ادب پارسی دپارتمان زبان فارسی دانشگاه دهلی هند آذر ۱۳۹۷

 29. دبیر علمی بیست و دومین جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین آبان ۱۳۹۷

 30. داوری ادبی و عضو هیات علمی و سخنران اصلی دومین کنگره ملی دوسالانه شعر آیینی واعظ قزوینی (ویژه سالک قزوینی) سازمان تبلیغات اسلامی، قزوین بهمن ۱۳۹۷

 31. داوری و دبیری علمی بیش از دویست مسابقه قرآن، اذان و تواشیح (در سطوح استانی و کشوری) و مربوط به نهادهای متفاوت.

 32. داوری ادبی جشنواره شعر رضوی استان قزوین اسفند ۱۳۹۹.

 33. داوری و دبیری علمی دهها جشنواره متعدد ادبی و شعری دیگر (در سطوح استانی و کشوری) در بخشهای مقاله، شعر، متن ادبی و...


تألیف جزوه درسی و مقدمه بر کتاب:

 1. تالیف جزوه درسی «آشنایی با آثار ادبی مشهور جهان» مقطع ارشد رشته ادبیات تطبیقی پیام نور شهریور ۱۳۹۵

 2. تالیف جزوه درسی «زبان و ادبیات فارسی در دیگر کشورها» مقطع ارشد رشته ادبیات تطبیقی پیام نور اردیبهشت ۱۳۹۵

 3. تحریر مقدمه بر کتاب یکدانه انار (رمان پایداری نوشته نگارالسادات معصوم زاده) انتشارات سایه گستر تیر ۱۳۸۹

 4. تحریر مقدمه بر هشت کتاب سهراب سپهری (انتشارات سایه گستر قزوین) مهر ۱۳۸۹

 5. تحریر مقدمه بر کتاب از دل به کاغذ (آثار استاد علی اکبر پگاه قزوینی) انتشارات سایه گستر شهریور ۱۳۹۱

 6. تحریر مقدمه بر کتاب فار ۱ انتشارات حدیث امروز مهر ۱۳۹۳

 7. تحریر مقدمه بر کتاب فار ۲ انتشارات حدیث امروز تیر ۱۳۹۴

 8. تحریر مقدمه بر کتاب فار ۳ انتشارات حدیث امروز بهمن ۱۳۹۴

 9. تحریر مقدمه بر کتاب فار ۴ انتشارات حدیث امروز شهریور ۱۳۹۵

 10. تحریر مقدمه بر دفتر شعر استاد سید جلال موسوی آبان ۱۳۹۵

 11. ویرایش ادبی و نگارش مقدمه بر کتاب گیتار اثر کولی و فلامنکو ترجمه پیمان ریاحی و سعید افزون‌تر انتشارات فرهنگی هنری ماهور اردیبهشت ۱۳۹۶

 12. تحریر مقدمه بر کتاب یادنامه استاد نقی افشاری انتشارات حدیث امروز آبان ۱۳۹۶

 13. تحریر مقدمه بر مجموعه شعر با عنوان من و خواهرم اثر خانم دکتر مرضیه بیگم سیاهپوش و منیره سادات سیاهپوش موسسه انتشارات مهندس اسفند ۱۳۹۷

 14. تحریر مقدمه بر مجموعه قطعه‌های ادبی با عنوان سالهای انتظار اثر خانم دکتر مرضیه بیگم سیاهپوش موسسه انتشارات مهندس اسفند ۱۳۹۷

 15. تحریر مقدمه بر کتاب شهنشاه نامه نادری از فردوسی ثانی مصحّح کریم باریک بین فروردین ۱۳۹۸

 16. ویرایش علمی و ادبی کتاب تحریم بی اثر (اشعار منتخب شاعران ناجا)، معاونت تبلیغات و روابط عمومی ساعس ناجا، مهر ۱۳۹۹

 17. تحریر مقدمه بر کتاب بوی مهر اثر خانم دکتر مرضیه بیگم سیاهپوش، آبان ۱۳۹۹

 18. تحریر مقدمه بر عبور از غم اثر خانم دکتر مرضیه بیگم سیاهپوش، اردیبهشت ۱۴۰۰


کتابهای منتشر شده و کتابهای در مراحل پایانی چاپ:

 1. مقدمه، تصحیح و تحشیه ماتمکده بیدل قزوینی، با گفتاری از دکتر مهدی محقق، جلد اول، چاپ شده در انتشارات دانشگاه تهران و دانشگاه مک گیل کانادا، مهر ۱۳۹۸.

 2. مقدمه، تصحیح و تحشیه ماتمکده بیدل قزوینی، با گفتاری از دکتر مهدی محقق، جلد دوم، زیر چاپ در انتشارات دانشگاه تهران و دانشگاه مک گیل کانادا، دی ۱۳۹۸.

 3. حیات علمی- سیاسی استاد محمد تقی شریعتی، چاپ شده در انتشارات سایه گستر استان قزوین، ۱۴۰۰

 4. زیبایی شناسی عاشق و معشوق در ادبیات فارسی، چاپ شده در انتشارات سایه گستر استان قزوین، ۱۴۰۰

 5. مکاتب احیاگری اسلامی در هند قرن نوزدهم میلادی، چاپ شده درانتشارات دانشگاه مذاهب اسلامی تهران ،۱۴۰۰

 6. مجموعه شعر «من تو ام»، زیر چاپ در انتشارات سایه گستر استان قزوین

 7. نیایشهای خمسه نظامی، زیر چاپ در انتشارات سوره مهر حوزه هنری استان قزوین

 8. بررسی سیر تطور عناصر داستان در حکایات مثنوی معنوی، زیر چاپ در انتشارات سوره مهر حوزه هنری قزوین

 9. (نسخه عطر) ۱۰۰ تأمل ادبی- عرفانی در شعر حافظ، زیر چاپ در انتشارات سوره مهر حوزه هنری استان قزوین

 10. بررسی نقش عنصر انوثت در آفرینش جهان بر مبنای تفکر ابن عربی، در آخرین مراحل تالیف

 11. اسکندر از تاریخ تا ادبیات، در آخرین مراحل تالیف

 12. شرح گزیده ۵۰ غزل از حافظ، در آخرین مراحل تالیف

 13. گزیده تاریخ قرآن کریم، در آخرین مراحل تالیف


طرح‌های اجرا شده و در دست اجرا

 1. مقدمه، تصحیح و تحشیه ماتمکده بیدل قزوینی، طرح به اتمام رسیده، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سال ۱۳۹۱

 2. تصحیح عرفانی متن دیوان مثنوی و حافظ، طرح به اتمام رسیده، اداره حوزه هنری استان قزوین ۱۳۹۳

 3. بررسی ساختاری – محتوایی اختلاف نسخ دست نویس دیوان حافظ و تحلیل عوامل ترجیح موردی بر سایر موارد در دیوان حافظ، در حال اجرا، اداره حوزه هنری استان قزوین، ۱۳۹۸

 4. بازتاب شخصیت‌های قرآنی در آثار پنج شاعر معاصر (نیما یوشیج، فروغ فرخزاد، سهراب سپهری، مهدی اخوان ثالث، احمد شاملو) در حال اجرا، اداره حوزه هنری استان قزوین، ۱۳۹۸


افتخارات علمی، ادبی و فرهنگی

 1. کسب رتبه اول کشوری مقاله نویسی در دومین جشنواره ملی پژوهشی سیره نبوی و علوی بهمن ۱۳۸۶

 2. کسب عنوان نخبه برتر فرهنگی استان قزوین در برنامه صبح انقلاب شبکه سراسری ۳ سیما بهمن ۱۳۸۸

 3. کسب رتبه اول کشوری مقاله نویسی در هفتمین جشنواره ملی ادبی دانشجویان ایران خرداد ۱۳۸۸

 4. کسب رتبه اول کشوری در جشنواره ملی حکمت مطهر و تقدیر از ناحیه ریاست جمهوری سال ۱۳۸۹

 5. کسب رتبه اول کشوری در بخش شعر جشنواره ملی نسلی از آفتاب سال ۱۳۹۰

 6. کسب عنوان پژوهشگر برتر در عرصه پژوهش‌های دینی، اداره کل ارشاد اسلامی قزوین سال ۱۳۹۲

 7. کسب رتبه استاد نمونه دانشگاه پیام نور مرکز قزوین آبان ۱۳۹۳

 8. کسب رتبه اول کشوری در مسابقات سراسری قرآن دانشگاهیان پیام نور سال ۱۳۹۳

 9. کسب رتبه اول کشوری در ششمین جشنواره ملی طریق جاوید آبان ۱۳۹۴

 10. کسب رتبه اول کشوری مسابقات سراسری قرآن دانشگاهیان علوم پزشکی سال ۱۳۹۴

 11. عضو هیات علمی افتخاری گروه ادبیات فارسی جامعه بین المللی توسعه ارتباطات بین دانشگاهی وزارت علوم تحقیقات و فناوری سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵

 12. کسب رتبه استاد برتر در جلسات حافظ پژوهی و مثنوی پژوهی حوزه هنری استان قزوین فروردین ۱۳۹۶


سوابق تدریس:

 1. تدریس در گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

 2. تدریس در گروه فلسفه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

 3. تدریس در مرکز زبان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

 4. تدریس در گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور قزوین

 5. تدریس در گروه زبان شناسی دانشگاه پیام نور قزوین

 6. تدریس در گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور تاکستان

 7. تدریس در گروه معارف و دروس عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 8. تدریس در سازمان جهاد دانشگاهی قزوین

 9. تدریس در واحد سطح سه حوزه علمیه کوثر قزوین

 10. تدریس در دانشگاه فرهنگیان قزوین


سوابق کاری و اجرایی و عضویت در نهادها و مجامع علمی فرهنگی ادبی:

 1. کارشناس فرهنگی اداره کل فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین سال ۱۳۷۷

 2. عضو گروه نویسندگان نشریه فرهنگی قرآنی طاها، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین سال ۱۳۷۸

 3. مدیر اجرایی انجمن قرآن و نهج البلاغه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین سال ۱۳۷۹

 4. عضو هیات تحریریه و مسوول صفحات دینی نشریه ملی دریچه هنر اداره کل فرهنگ و ارشاد قزوین سال ۱۳۷۹

 5. عضو ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان قزوین سال ۱۳۸۰

 6. مسئول واحد تحقیقات مدیریت گزینش فرماندهی انتظامی استان قزوین سال ۸۲-۱۳۸۰

 7. رئیس مرکز فرماندهی و کنترل کلانتری ۱۱ مدرس قزوین سال ۱۳۸۵

 8. عضو هیات علمی انجمن‌های حافظ و مثنوی پژوهی مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری قزوین از سال ۱۳۸۵ تا کنون

 9. عضو هیات علمی انجمن سعدی پژوهی سازمان فرهنگی شهرداری و آموزش و پرورش قزوین از سال ۱۳۸۵ تا کنون

 10. معاون فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز تاکستان سال ۱۳۸۶-۱۳۸۴

 11. عضو کمیته کارشناسی نامگذاری‌های شهرداری و نیز شورای نامگذاری فرمانداری استان قزوین از سال ۱۳۸۷ تاکنون

 12. عضو هیأت منصفه مطبوعات (شعبه ۲ کیفری دادگستری) استان قزوین از سال ۱۳۸۸ تاکنون

 13. دبیر اجرایی سیزدهمین همایش قرآنی دانشگاه‌های پیام نور سراسر کشور سال ۱۳۸۹

 14. موسس انجمن (قرآنی ادبی هنری) ارزش از سال ۱۳۹۰ تا کنون

 15. مدیر اجرایی انجمن مفاخر و آثار فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین سال ۱۳۹۱

 16. عضو کارگروه فرهنگی روز قزوین، سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین سال ۱۳۹۱

 17. عضو شورای عالی قرآن شورای فرهنگ عمومی استان قزوین سال ۱۳۹۱

 18. عضو شورای راهبردی موسیقی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین سال ۱۳۹۲

 19. عضو شورای هم اندیشی قزوین + ۲۰ شهرداری قزوین از سال ۱۳۹۲ تاکنون

 20. عضو کمیته پژوهش انجمن خوشنویسان استان قزوین سال ۱۳۹۲

 21. مدیر گروه ادبیات فارسی و زبانهای خارجه دانشگاه پیام نور مرکز قزوین از سال ۱۳۹۳ تاکنون

 22. عضو انجمن نظارت بر کتابخانه های عمومی استان قزوین استانداری قزوین سال ۱۳۹۴

 23. مشاور فرهنگی استاندار قزوین (مهندس مرتضی روزبه) سال ۱۳۹۴

 24. عضو کارگروه تخصصی بنیاد ملی نخبگان علمی استان قزوین سال ۱۳۹۵

 25. عضو کمیته انضباطی دانشگاه پیام نور استان قزوین سال ۱۳۹۵

 26. عضو شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور استان قزوین سال ۱۳۹۵

 27. عضو کمیته اجرایی بیستمین جشنواره سراسری قرآن و عترت پیام نور مرکز قزوین سال ۱۳۹۵

 28. عضو شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور مرکز قزوین سال ۱۳۹۷

 29. سخنرانی بیش از سیصد عنوان در حوزه‌های مختلف ادبی، قرآنی، اخلاقی و عرفانی در مجالس دانشگاهی و آزاد قزوین، تهران، رشت، اصفهان و...

 30. مصاحبات فراوان ادبی و فرهنگی و قرآنی در روزنامه‌ها و نشریات مختلف علمی، پژوهشی و فرهنگی.

 31. عضو موسسین گروه‌های همخوانی قرآن و مدیحه سرایی اهل بیت (ع) مانند گروه‌های تواشیح امامزاده حلیمه خاتون، انصار المهدی، اهل البیت، سلمان پاک و بنیاد قرآن قزوین.

 32. شرکت در مسابقات، همایشها و جشنواره‌های دانشجویی، بسیج، اوقاف، ارشاد اسلامی، تبلیغات اسلامی، اعضای هیأت علمی و… در رشته‌های قرائت، ترتیل، اذان و تواشیح و کسب رتبه‌های برتر

 33. تشکیل دهنده و برگزار کننده جلسات و محافل آموزش و انس با قرآن در دبیرستان‌ها (استعدادهای درخشان و…) دانشگاه‌ها (پیام نور، بین المللی امام خمینی، تربیت معلم و...)، منازل و مساجد (حاج سید کاظم، ملاباشی، حلیمه خاتون و...) استان قزوین از سال ۷۳ تاکنون.

 34. عضو هیات مولفان لغتنامه بزرگ فارسی موسسه دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران.

 35. - عضو هیأت امنای جایزه ادبی بین‌المللی علی اکبر دهخدا، موسسه لغت‌نامه دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران ۱۴۰۰


نیز در حال حاضر:

ضمن مدیریت گروه الهیات و ادبیات فارسی و زبانهای خارجه دانشگاه پیام نور استان قزوین وعضویت درهیات مولفان لغت‌نامه بزرگ فارسی دانشگاه تهران، در حال پیشبرد طرح پسا دکتری خویش با عنوان (بررسی سیر تطور عناصر داستانهای مثنوی معنوی مولوی در مقایسه با منابع روایی و داستانی پیش از آن) بوده و نیز به عضویت در بنیاد قرآن و نهج البلاغه استان، سخنرانی و تشکیل جلسات آیینی - ادبی در مساجد و محافل علمی و نهادهای دولتی، برگزاری جلسات انجمن ارزش (قرآنی، ادبی، هنری) و فعالیت در مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و نیز حضور و سخنرانی در جلسات هفتگی حافظ پژوهی، سعدی پژوهی- مثنوی پژوهی قزوین و برخی محافل ادبی و عرفانی تهران و تدریس ادبیات و روش تحقیق در دانشگاه‌های پیام نور، علوم پزشکی، بین الملل، جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه سطوح ۲ و ۳ استان قزوین مشغول می‌باشد.

کلید واژه ها: حمید عابدیها موسسه لغت نامه دهخدا مرکز بین ‌المللی آموزش زبان فارسی