گزارش نخستین نشست

تعداد بازدید:۲۷۹

به نام خدا

 

گزارش نخستین نشست هیئت امنای جایزۀ علی‌اکبر دهخدا چهارشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۶ تا ۱۸

نخستین نشست هیئت امنای جایزۀ علی‌اکبر دهخدا با حضور حسن انوری، ژالۀ آموزگار، محمود بی‌جن‌خان، کامیار عابدی، علی دهباشی، کاظم قلم‌چی، مریم میرشمسی، اکبر ایرانی، عمادالدین شیخ‌الحکمایی، اکرم سلطانی، ایرج شهبازی، مهدی تجلی، هادی ویسی و مجید دادرس برگزار شد.

خبر برگزاری این نشست به اطلاع دیگر افرادی که مورد نظر استاد شفیعی کدکنی و مؤلفان مؤسسه بود، رسانده شد، اما به دلیل بیماری کرونا یا تنگی وقت نتوانستند در جلسه حضور یابند.

نشست با خوش‌آمدگویی آقای دکتر بی‌جن‌خان، رئیس مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا، آغاز شد. پیام دکتر شفیعی کدکنی که به مناسبت برگزاری این جایزه داده شده بود، پخش شد. پس از آن سرکار خانم سلطانی گزارش مختصری از آنچه تا کنون در جهت برگزاری این جایزه صورت گرفته ارائه دادند و سپس جلسه وارد دستور کار شد.

بندبند پیش‌نویس آیین‌نامه مورد بررسی اعضا قرار گرفت و سرانجام پس از مذاکرات مبسوط آیین‌نامه با اصلاحاتی تصویب شد.

رئیس مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا که رئیس هیئت مدیرۀ بنیاد حامیان دهخدا هم هست به عنوان رئیس هیئت امنای جایزه و استاد دکتر حسن انوری به عنوان دبیر علمی و سرکار خانم سلطانی به عنوان دبیر اجرایی جایزه با اکثریت آرا برگزیده شدند.

مصوب شد در دورۀ نخست به سبب نداشتن زمان کافی جایزه تنها به کتاب‌هایی که در حوزۀ فرهنگ‌نویسی در پنج سال گذشته منتشر شده است اختصاص یابد. هچنین مقرر شد شناسایی آثار از طریق ارتباط با افراد فعال در حوزۀ فرهنگ‌نویسی و مراجعه به فهرست کتاب‌های منتشرشده در وب‌گاه کتاب‌خانۀ ملی و از طریق شبکه‌های اجتماعی مرتبط، صورت پذیرد.

برای طرح روی نشان دهخدا هم پیشنهادهایی داده شد و تصمیم بر آن شد که طرح پس از رایزنی با اهل فن انتخاب شود.

جلسه در ساعت ۱۸:۱۵ با گرفتن عکس گروهی به پایان رسید.

کلید واژه ها: گزارش نخستین نشست جایزۀ علی اکبر دهخدا شفیعی کدکنی حسن انوری