جایزۀ علی‌اکبر دهخدا

تعداد بازدید:۲۷۰۰

از چندین سال پیش وقتی استاد شفیعی کدکنی به مؤسسه می‌آمدند یا ما خدمت ایشان می‌رفتیم، بحث راه‌اندازی جایزۀ علی‌اکبر دهخدا که یکی از آرزوهای دکتر شفیعی کدکنی و خواست اعضای مؤسسه نیز بود پیش می‌آمد. اما به دلیل فراهم نبودن امکانات مالی همچنان آرزو باقی می‌ماند. در دورۀ اول فعالیت بنیاد حامیان دهخدا برای جذب پشتیبان، اقداماتی صورت گرفت، اما به دلایلی از جمله ظهور بیماری منحوس کرونا به سرانجام نرسید. در آغاز دورۀ دوم فعالیت بنیاد حامیان دهخدا در بهمن‌ماه ۱۳۹۹ و با عضویت آقای مهندس قلم‌چی در هیئت مدیرۀ این بنیاد، دوباره بحث راه‌اندازی جایزۀ دهخدا پیش آمد و این بار خوش‌بختانه آقای مهندس قلم‌چی اعلام آمادگی کردند که پشتیبان مالی این جایزه خواهند بود. این خبر به اطلاع دکتر شفیعی کدکنی رسانده شد. پس از آن استاد پیامی صوتی در اسفندماه برای برپایی این جایزه ارسال کردند. دو جلسۀ مشورتی با حضور اعضای مؤسسه و دوستانی اهل فن از خارج از مؤسسه گذاشته شد و در آن جلسات پیش‌نویس آیین‌نامۀ جایزه تهیه گردید. پیش‌نویس جایزه به رؤیت استاد شفیعی کدکنی و استاد حسن انوری رسانده شد و مورد تأیید این دو بزرگوار قرار گرفت. در نامه‌ای هم از استاد شفیعی کدکنی خواسته شد کسانی را که می‌خواهند در هیئت داوران یا هیئت امنای این جایزه باشند، نام ببرند.
پشتیبانی آقای قلم‌چی از این جایزه سرآغاز جذب حمایت‌های دیگری گردید. آقای دکتر مصلی‌نژاد هم اعلام آمادگی کردند که پشتیبان این جایزه باشند.
(اکرم سلطانی، دبیر اجرایی جایزۀ علی‌اکبر دهخدا)

 

کلید واژه ها: جایزۀ علی‌اکبر دهخدا شرایط پذیرش آثار