کمک‌های داوطلبانه

تعداد بازدید:۹۰

به نام خدا

 

یاریگر گرامی :


موجودیت هفتاد و چندسالۀ مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا وامدار نیک‌اندیشی، فداکاری و سخاوت بزرگ‌مردانی است که هریک اوراق زرّینی را به تاریخ علم و فرهنگ این سرزمین افزوده‌اند. برخی با دانش خود، برخی با تدبیر خود، برخی با کار خود و برخی با مال خود بنیان مؤسسه‌ای را گذاشتند که به لحاظ ماهیت وجودی‌اش کم‌نظیر است. همواره نام آن بزرگان بر تارک مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا  می‌درخشد.
اینک در دهۀ هشتاد عمر خود این مؤسسه نیازمند به یاری بزرگ‌مردان و نیک‌اندیشانی است که بنیادنهادۀ اسلاف خود را پاسداری کنند و دانش و تدبیر و کار و مال خود را برای استمرار حیات این مؤسسه به کار گیرند.

 

  • اگر در حوزۀ لغت کار کرده‌اید، دانش خود را با ما به اشتراک بگذارید و یا با ما در تألیف لغت‌نامۀ بزرگ فارسی همکاری کنید.
  • اگر بر دانشهای الکترونیکی و رایانه‌ای تسلط دارید، برای تسریع کار، به کمک مؤلفان این مؤسسه بشتابید.
  • اگر حروف‌چین ماهری هستید و با برنامه‌های رایانه‌ای آشنایید، به ما بپیوندید و داوطلبانه توان خود را در احتیار مؤسسه بگذارید.
  • اگر از امکانات مالی و تواناییهای دیگری برخوردارید، برای رفع نیازهای این مؤسسه اقدام کنید.

بدون شک نام شما در کنار دیگر بزرگانی که به هر نحو به این موسسه یاری رسانده‌اند ماندگار خواهد ماند.


راههای تماس:   

تلفن مستقیم ۲۲۷۱۸۰۷۴ 


شماره حساب بنیاد حامیان دهخدا:

۸۴۴۶۳۲۳۳۶۶ با شناسه ۵۱۴۲ بانک ملت شعبه دانشگاه تهران.

کلید واژه ها: یاریگر تالیف لغت نامه کمک های داوطلبانه