کمک‌های داوطلبانه

تعداد بازدید:۱۱۱۱

به نام خدا

 

یاریگر گرامی


موجودیت هفتاد و چند سالۀ مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا وامدار نیک‌اندیشی، فداکاری و سخاوت بزرگ‌مردانی است که هریک اوراق زرّینی را به تاریخ علم و فرهنگ این سرزمین افزوده‌اند. برخی با دانش خود، برخی با تدبیر خود، برخی با کار خود و برخی با مال خود بنیان مؤسسه‌ای را گذاشتند که به لحاظ ماهیت وجودی‌اش کم‌نظیر است. همواره نام آن بزرگان بر تارک مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا می‌درخشد.
اینک در دهۀ هشتاد عمر خود این مؤسسه نیازمند یاری بزرگ‌مردان و نیک‌اندیشانی است که بنیادنهادۀ اسلاف خود را پاسداری کنند و دانش و تدبیر و کار و مال خود را برای استمرار حیات این مؤسسه به کار گیرند.

 

  • اگر در حوزۀ لغت کار کرده‌اید، دانش خود را با ما به اشتراک بگذارید یا با ما در تألیف لغت‌نامۀ بزرگ فارسی همکاری کنید.
  • اگر بر دانش‌های الکترونیکی و رایانه‌ای تسلط دارید، برای تسریع کار، به کمک مؤلفان این مؤسسه بشتابید.
  • اگر حروف‌نگار ماهری هستید و با برنامه‌های رایانه‌ای آشنایید، به ما بپیوندید و داوطلبانه توان خود را در اختیار مؤسسه بگذارید.
  • اگر از امکانات مالی و توانایی‌های دیگری برخوردارید، برای رفع نیازهای این مؤسسه اقدام کنید.

بدون شک نام شما در کنار دیگر بزرگانی که به هر نحو به این مؤسسه یاری رسانده‌اند ماندگار خواهد شد.


راه‌های تماس

تلفن مستقیم ۲۲۷۱۸۰۷۴ 

کلید واژه ها: تالیف لغت نامه کمک های داوطلبانه موسسه لغت نامه دهخدا مرکز بین ‌المللی آموزش زبان فارسی