هیئت مقابله

تعداد بازدید:۴۹۴

هیئت مقابله چند تن از مؤلفان باسابقه‌ بودند که بخش‌های تألیف‌شده توسط دیگر مؤلفان را بازبینی و ویرایش می‌کردند. هیئت مقابله این افراد بودند: محمد پروین گنابادی، سیدجعفر شهیدی، سیدمحمد دبیرسیاقی، علینقی منزوی، سیدعلی موسوی بهبهانی، عباس دیوشلی

 

محمد پروین گنابادی

سیدجعفر شهیدی

سیدمحمد دبیرسیاقی

 

   

علینقی منزوی

سیدعلی موسوی بهبهانی

عباس دیوشلی

 

 

کلید واژه ها: هیئت مقابله موسسه لغت نامه دهخدا محمد پروین گنابادی سیدجعفر شهیدی سیدمحمد دبیرسیاقی علینقی منزوی سیدعلی موسوی بهبهانی عباس دیوشلی