هیئت پنج‌نفری تدوین و چاپ لغت‌نامۀ دهخدا

تعداد بازدید:۷۳۹

هیئت پنج‌نفری به جمعی از همکاران اولیۀ شادروان علی‌اکبر دهخدا اطلاق می‌شود که پس از تصویب قانون تأمین هزینۀ چاپ لغت‌نامه توسط مجلس شورای ملی، از سوی دهخدا به مجلس معرفی شدند. هیئت پنج‌نفری این افراد بودند: ذبیح‌الله صفا، عبدالحمید اعظم (اعظمی) زنگنه، خانبابا بیانی، غلامحسین صدیقی، محمد معین.

ذبیح‌الله صفا پس از همکاری مختصری در تدوین آغاز حرف «پ» از ادامۀ همکاری عذر خواست. عبدالحمید اعظم زنگنه به وزارت فرهنگ منصوب شد و از این هیئت بیرون رفت. خانبابا بیانی نیز پس از همکاری در تدوین فرهنگ فرانسه به فارسی از ادامۀ همکاری بازماند. دهخدا افراد دیگری را برای همکاری انتخاب کرد.

کلید واژه ها: موسسه لغت نامه دهخدا هیئت پنج‌نفری علی اکبر دهخدا