همکاران امور اداری و پشتیبانی

تعداد بازدید:۵۶۹

همکاران امور اداری مؤسسۀ لغت‌‌نامۀ دهخدا تا سال ۱۳۵۹

توسلی، امیر (۱۳۳۴): متصدی انتشارات، متصدی فروشگاه (۱۳۵۵ – ۱۳۵۹)

سعیدی، سعید (۱۳۰۵): مسئول امور دفتری (۱۳۴۹ – ۱۳۵۶)

عبدی، محسن (۱۳۳۰): تلفنچی و صاحب جمع اموال (۱۳۵۴ – ۱۳۵۹)

عظیمی، سیدحسین: صاحب جمع اموال (۱۳۴۹ – ۱۳۵۹)

علی‌بابائی، ستار (۱۲۹۸ – ۱۳۸۵): مسئول حسابداری (۱۳۳۷ – ۱۳۵۹)

قاسمی، فضل‌الله: امور دفتری لغت‌نامه (۱۳۳۷ – ۱۳۳۸)

قزل‌ایاغ، حسن (۱۳۳۰): متصدی دفتر (۱۳۴۶ – ۱۳۴۸)

مجتبائی صومعه‌سرائی، سیدمرتضی (۱۳۱۸– ۱۳۹۰): کتابدار، عضو دفتر و رئیس‌دفتر دکتر سیدجعفر شهیدی (۱۳۴۶ – ۱۳۵۹)

ملک ‌نیا، محمد: صاحب جمع اموال (۱۳۴۲ – ۱۳۴۹)

هاشمی، سیدمجید (۱۳۰۷): متصدی تنظیم کلیشه‌ها (۱۳۳۳ – ۱۳۳۶)

یوسفی لیاسی، یوسف (۱۳۱۰): متصدی فروشگاه (۱۳۵۴ – ۱۳۵۹)


همکاران امور پشتیبانی مؤسسۀ لغتنامۀ دهخدا تا سال ۱۳۵۹

پارسا، نظر: نگهبان (۱۳۵۴ – ۱۳۵۹)

تقوی، جلال: خدمتگزار و کتابدار (۱۳۴۰ – ۱۳۴۸)

جوادی، حبیب: متصدی خدمات (۱۳۴۹ – ۱۳۵۹)

رضی، ناصر: نگهبان (۱۳۵۷ – ۱۳۵۹)

سمیعی معز، شهید قنبرعلی: خدمتگزار (۱۳۴۹ – ۱۳۵۹)

شفیعی کمال‌آبادی، رمضان (۱۳۱۰ –؟): باغبان (۱۳۵۴ – ۱۳۵۹)

شیروانباشی، علی: راننده (۱۳۵۸ – ۱۳۵۹)

طاهری، غلامحسین: نگهبان (۱۳۵۴ – ۱۳۵۵)

فرهادی، محمّد اسماعیل: نگهبان (۱۳۵۴ – ۱۳۵۹)

قدمگاهی، علی: راننده (۱۳۵۸ – ۱۳۵۹)

کوشکستانی، رحمت‌الله (۱۳۲۸): خدمتگزار (۱۳۵۴ – ۱۳۵۹)

محمّدی، داود: راننده (۱۳۵۴ – ۱۳۵۶)

مقیسه، مرادعلی: خدمتگزار (۱۳۵۴ – ۱۳۵۸)

کلید واژه ها: موسسه لغت نامه دهخدا