لغت‌نامۀ بزرگ فارسی

تعداد بازدید:۳۹۸۷

 

 

پس از به پایان رسیدن تألیف لغت‌نامۀ دهخدا در سال ۱۳۵۹، هیئت مؤلفان مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا با توجه به تجربه فراوانی که در طول تألیف لغت‌نامه به دست آورده بودند و نیز با اشرافی که بر کاستی‌ها و مشکلات لغت‌نامه دهخدا و نیز تمام فرهنگ‌های فارسی که تا آن زمان به چاپ رسیده بود داشتند، تصمیم به تألیف لغت‌نامه‌ای با عنوان لغت‌نامه بزرگ فارسی گرفتند. تألیف این لغت‌نامه بر مبنای توصیه علامه علی‌اکبر دهخدا در یادداشت‌ها و پیشنهاد دکتر سیدمحمد دبیرسیاقی با همکاری مؤلفان لغت‌نامه دهخدا زیر نظر دکتر سیدجعفر شهیدی آغاز گردید. در تألیف این لغت‌نامه بزرگ جمعی از مؤلفان لغت‌نامه دهخدا و تعدادی از استادان و فارغ‌التحصیلان زبان و ادبیات فارسی همکاری داشته‌اند. تاکنون تألیف حرف "آ" و "الف" در ۲۹ جزوه و حرف "ب" تا مدخل "بربیهوده" در نه جزوه، در هشت مجلد منتشر شده است. تألیف این لغت‌نامه همچنان ادامه دارد.