مریم میرشمسی

تعداد بازدید:۱۱۵۹
مریم میرشمسی

مریم میرشمسی کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران که از سال ۱۳۷۱ به طور پاره وقت در ویراستاری چاپ کامپیوتری لغت نامه دهخدا با مؤسسه همکاری داشته است. عمده فعالیت ایشان در دفتر فرهنگی آقای دکتر علی رواقی بوده که تا سال ۱۳۸۶ این همکاری ادامه یافته است در تألیف ذیل فرهنگ‌های فارسی با آقای دکتر رواقی همکاری کرده است. همچنین در تألیف فرهنگ بزرگ سخن نیز به سرپرستی دکتر حسن انوری مشارکت داشته است. از سال ۱۳۸۶ با مؤسسۀ لغت‌نامه به طور تمام وقت همکاری دارد و در حال حاضر تألیف قسمت‌هایی از حرف «ب» بر عهده وی است.
از کارهای او می‌توان به تصحیح العُراضه فی الحکایة السلجوقیه و سِمط العُلی للحضرة العلیا اشاره کرد.

 

کلید واژه ها: مریم میرشمسی موسسه لغت نامه دهخدا زبان و ادبیات فارسی حسن انوری