ایرج شهبازی

تعداد بازدید:۷۷۲
ایرج شهبازی

ایرج شهبازی دارای لیسانس فقه و حقوق اسلامی از دانشگاه تهران (۱۳۷۰)، فوق لیسانس آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان از دانشگاه تهران (۱۳۷۸) و دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران (۱۳۸۶)، عضو هیئت علمی مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا و مرکز آموزش زبان فارسی. همکاری اش را با مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا و مرکز آموزش زبان فارسی از سال ۱۳۸۳ آغاز کرد. علاوه بر آموزش زبان و ادبیات فارسی به دانشجویان خارجی در امر تألیف و ویراستاری لغتنامه فارسی مشارکت دارد. برخی از کارهای ایشان عبارتند از سبع هشتم، فرهنگ ادبی sms و همه کودکی؛ داستان‌های مثنوی معنوی، داستان رستم و اسفندیار، همچنین مقالات متعددی در مجله‌های معتبر علمی پژوهشی و ادبی به چاپ رسانده است..

کلید واژه ها: ایرج شهبازی موسسه لغت نامه دهخدا آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان