سعید نجفی اسداللهی

تعداد بازدید:۱۶۷۹
سعید نجفی اسداللهی

دکتر سعید نجفی اسداللهی در سال ۱۳۱۸ در بغداد به دنیا آمد و بعد از طی تحصیلات اولیه وارد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران شد و در سال ۱۳۴۸ موفق به دریافت دکتری در رشته زبان و ادبیات فارسی گردید. در سال ۱۳۴۰ به جمع مؤلفان لغت نامه دهخدا پیوست وتألیف قسمتی از حروف "ب"و "د" و "ع" و "م" را به عهده گرفت و هم اکنون نیز در مؤسسه لغت نامه مشغول به تألیف لغت نامه فارسی است و ریاست گروه ادبیات عرب دانشگاه علامه طباطبایی را نیز به عهده دارند. دکتر نجفی اسداللهی علاوه بر تألیف لغت نامه‚ در زمینه دستور زبان فارسی و عربی‚فرهنگ‌های عربی به فارسی و فارسی به عربی نیز کار کرده‌اند و دارای آثار و تألیفاتی در این زمینه‌ها هستند. برخی از تألیفات ایشان عبارتند از: دروس دارالعلوم العربیه، دستور الاخوان لغت نامه عربی به فارسی و بالعکس، القاموس الفرید لغت نامه فارسی به عربی، مقالات متعدد در مسائل مشترک بین زبان‌های عربی و فارسی. ایشان علاوه بر همکاری با مؤسسه لغت نامه با مؤسسات دارالعلوم العربیه و مدرسه عالی ترجمه همکاری داشته و دارند. دکتر نجفی پایه گذار آموزش زبان و ادبیات عرب در ایران بادیدگاهی جدید با استفاده از خصوصیات مشترک دو زبان عربی و فارسی هستند.