حسن انوری

تعداد بازدید:۱۷۷۶
حسن انوری

دکتر حسن انوری در سال ۱۳۱۲ در شهرستان تکاب زاده شد. بعد از اتمام تحصیلات مقدماتی در رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تبریز پذیرفته شد و در سال ۱۳۲۰ از آنجا فارغ التحصیل گردید و دوره فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران را در سال ۱۳۴۰ به پایان رساند. در سال ۱۳۵۰ به دریافت دکتری در رشته ادبیات فارسی از همان دانشگاه نائل آمد. در سال ۱۳۴۰ به جمع مؤلفان لغت نامه دهخدا پیوست و تألیف قسمت‌هایی از حرف‌های"الف"‚ "ب"‚ "ر"‚ "ک"‚ "م"‚ "ی" را به عهده گرفت. پس از اتمام تألیف لغت نامه دهخدا درتألیف لغت نامه فارسی نیز مشارکت جست. دکتر انوری علاوه بر کار تألیف به تدریس در مراکز علمی و دانشگاه‌ها نیز مشغول بوده‌اند و در تألیف کتاب‌های درسی هم مشارکت داشته‌اند. ایشان چندین مقاله در زمینه‌های گوناگون به چاپ رسانده‌اند. تهیه و تألیف مجموعه‌های فرهنگ‌های سخن نیز از کارهای ایشان است.

کلید واژه ها: حسن انوری زبان و ادبیات فارسی لغت نامه دهخدا