جواد درهمی

تعداد بازدید:۲۱۵۵
جواد درهمی

دکتر جواد درهمی در سال ۱۳۰۴ در شهر مشهد به دنیا آمد وی پس از طی دوره ابتدایی و متوسطه دردانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران موفق به اخذ دکتری در همین رشته شد و با دانشجویان برجسته به فرانسه اعزام شد. فعالیت های فرهنگی و آموزشی خود را از سال۱۳۲۲ آغاز کرد و در سال ۱۳۳۸به مؤسسه لغت نامه دهخدا پیوست و قسمتی از حرف میم  را تألیف کرد. دل‌بستگی او به زبان و ادبیات فارسی رشتۀ اصلی اش را که دندانپزشکی بود تحت الشعاع قرار داد به نحوی که بیشتر وقتش در مؤسسه لغت‌نامه صرف کارهای تحقیقی می‌شد. علاوه بر همکاری با مؤسسه لغت‌نامه در تألیف فرهنگ معین نیز مشارکت داشته است. کتاب سیستم دندانی و تنوع آنها در جانوران از آثار علمی ایشان است. در تألیف واژگان علمی و پزشکی لغت‌نامۀ بزرگ فارسی نیز مشارکت داشت. وی در مرداد ماه سال ۱۳۹۵ دار فانی را وداع گفت.

کلید واژه ها: جواد درهمی لغت‌نامه دهخدا موسسه لغت‌نامه دهخدا فرهنگ معین