قوانین و مقررات

تعداد بازدید:۲۴۲۲

قوانین و مقررات مؤسسۀ دهخدا

قوانین فارغ‌التحصیلی دوره‌های فارسی دهخدا

 • نمرۀ نهایی از ۱۰۰ است که شامل ۲۰ نمره فعالیت کلاسی، ۴۰ نمره امتحان میان‌ترم و ۴۰ نمره امتحان نهایی می‌شود.
 • نمرۀ قبولی برای زبان‌آموز از ۷۰ به بالاست. این افراد گواهی فارغ‌التحصیلی دریافت می‌کنند.
 • نمرۀ ۶۹ یا کمتر از آن ردشده محسوب می‌شود و زبان‌آموز نیاز به تکرار دوره خواهد داشت. این افراد گواهی فارغ‌التحصیلی دریافت نمی‌کنند.
 • تنها در صورتی که یک هفته قبل از روز امتحان به همکار ما در اتاق شمارۀ ۶۳ اطلاع دهید، می‌توانید گواهی فارغ‌التحصیلی فارسی خود را پس از امتحان نهایی دریافت کنید. در غیر این صورت، گواهی شما یک هفته پس از امتحان آماده می‌شود.
 • در صورت داشتن بیش از پنج غیبت غیرموجه برای دوره‌های شش‌هفته‌ای ۵ روز در هفته، گواهی فارغ‌التحصیلی فارسی به شما تعلق نمی‌گیرد؛ بنابراین لازم است در صورت نیاز به گواهی، دورۀ فارسی را تکرار کنید.

 

قوانین کلاس‌های فارسی

 • سیاست تشکیل کلاس گروهی با حداقل زبان‌آموزان: دوره‌ها با کمتر از پنج زبان‌آموز به‌صورت نیمه‌خصوصی برگزار می‌شود.
 • خانم‌ها موظف‌اند حجاب خود را در داخل مؤسسۀ دهخدا رعایت کنند.
 • به شما اکیداً توصیه می‌شود که در ساختمان مؤسسۀ دهخدا با افراد غریبه صحبت نکنید.
 • شما مجاز نیستید افرادی را که نام‌نویسی نکرده‌اند، بدون اجازۀ قبلیِ بخشِ آموزش، به‌عنوان مهمان به کلاس فارسی خود ببرید.
 • فارسی‌آموزان اجازه ندارند بدون مجوز از بخش آموزش، کلاس خود را تغییر دهند.
 • فارسی‌آموزان مجاز به سیگار کشیدن در داخل ساختمان مؤسسۀ دهخدا نیستند.

کلید واژه ها: مؤسسه دهخدا قوانین و مقررات گواهی فارغ‌التحصیلی فارسی