بهروز صفرزاده

تعداد بازدید:۷۲
بهروز صفرزاده

بهروز صفرزاده در پنجم اردیبهشت ۱۳۴۸ در تهران به دنیا آمد. پس از اخذ مدرک کارشناسی رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران (۱۳۷۱)، شش سال در طرح ویرایش و دو چاپ کامپیوتری لغت‌نامه با مؤسسه لغت‌نامه دهخدا همکاری کرد. سپس پنج سال در ویرایش و تألیف فرهنگ بزرگ سخن، زیر نظر دکتر حسن انوری، مشارکت کرد. آن‌گاه پنج سال در گروه فرهنگ‌نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در طرح تألیف فرهنگ جامع زبان فارسی، زیر نظر دکتر علی‌اشرف صادقی، همکاری داشت. پس از آن نیز حدود هشت سال در نشر کارنامه به مدیریت زنده‌یاد محمد زهرایی مشغول ویرایش و تألیف بود. وی اکنون در مؤسسه لغت‌نامه دهخدا یکی از مؤلفان و ویراستارانِ لغت‌نامه بزرگِ فارسی است.

تخصص صفرزاده فرهنگ‌نویسی و واژه‌شناسی است و در حوزه واژه‌های عربی در فارسی صاحب‌نظر و دارای تألیفاتی است.

مهم‌ترین آثار تألیفی وی عبارت‌اند از: فرهنگ زبان‌آموز فارسی (۱۳۸۸)، فرهنگ فارسی گفتاری (۱۳۹۵)، تحول آوایی واژه‌های عربی در فارسی (۱۳۹۵)، فرهنگ موضوعی فارسی (۱۳۹۶)، دست‌نامه ویرایش (۱۳۹۶)، داستانِ واژه‌ها (۱۳۹۸)، فرهنگ فارسی‌آموز دهخدا (۱۳۹۸)، فرهنگ جمع‌های مکسر (۱۳۹۸).